28.09.2004 22:40:36
Názvosloví v anorganické chemii
[anionty][kationty][sloučeniny][kyseliny][archaické]

Mgr. Gabriela Votavová
Mgr.Gabriela Votavová

Já bych sám nedokázal o této vynikající profesorce nic špatného říci, ale MC okomentoval vše po svém. Toto je úryvek z tajné korespondence. "...Jinak se hrozím, jak je Gábina veliká chemička, stále roste, je to úplný obr ,co s tím? Posilám ji..." Bohužel spojeni bylo přerušeno a zbytek si můžeme jen domyslet.

Anionty applet-anionty applet na procvičování anglického názvosloví aniontů
I. Jednoatomové (s koncovkou -id)
metodika názvy vzorce podrobné řešení
II. Víceatomové (s koncovkou -id)
názvy vzorce názvy a vzorce
III. Složené kyslíkaté bez vyjádření kyslíku v názvu (s jedním centrálním atomem)
metodika názvy vzorce podrobné řešení
IV. Složené hydrogenkyslíkaté bez vyjádření kyslíku v názvu (s jedním centrálním atomem)
metodika názvy vzorce podrobné řešení
V. Složené kyslíkaté bez vyjádření kyslíku v názvu (s více centrálními atomy)
metodika názvy vzorce podrobné řešení
VI. Složené hydrogenkyslíkaté bez vyjádření kyslíku v názvu (s více centrálními atomy)
metodika názvy vzorce podrobné řešení
VII. Složené kyslíkaté s vyjádřením kyslíku v názvu (s jedním centrálním atomem)
metodika vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení
[anionty][kationty][sloučeniny][kyseliny][nahoru][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
VIII. Složené hydrogenkyslíkaté s vyjádřením kyslíku v názvu (s jedním centrálním atomem)
metodika vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení
IX. Složené kyslíkaté s vyjádřením kyslíku v názvu (s více centrálními atomy)
metodika vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení
X. Složené hydrogenkyslíkaté s vyjádřením kyslíku v názvu (s více centrálními atomy)
metodika vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení
XI. Heteropolyanionty
metodika vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení
XII. Peroxoanionty
metodika vzorce názvy podrobné řešení
XIII. Thioanionty a thionany
metodika vzorce názvy podrobné řešení
XIV. Komplexní (koordinační) anionty
metodika vzorce názvy podrobné řešení

[anionty][kationty][sloučeniny][kyseliny][nahoru][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]

Kationty
I. Jednoatomové
metodika vzorce názvy názvy a vzorce
II. Víceatomové
metodika vzorce názvy podrobné řešení
III. Komplexní (koordinační) kationty
metodika vzorce názvy podrobné řešení

[anionty][kationty][sloučeniny][kyseliny][nahoru][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]

Sloučeniny

I. Oxidy
metodika vzorce názvy podrobné řešení
II. Soli (aniont s koncovkou -id)
metodika vzorce názvy podrobné řešení
III. Soli kyslíkaté ( bez vyjádření počtu atomů kationtu i kyslíku,s jedním centrálním atomem)
metodika názvy vzorce podrobné řešení
IV. Hydrogensoli kyslíkaté ( bez vyjádření počtu atomů kationtu i kyslíku,s jedním centrálním atomem)
metodika názvy vzorce podrobné řešení
V. Soli kyslíkaté ( bez vyjádření počtu atomů kationtu i kyslíku,s více centrálními atomy)
metodika názvy vzorce podrobné řešení
VI. Hydrogensoli kyslíkaté ( bez vyjádření počtu atomů kationtu i kyslíku,s více centrálními atomy)
metodika názvy vzorce podrobné řešení
VII. Soli kyslíkaté (s jedním centrálním atomem, s vyjádřením počtu atomů kationtu, v jiném řešení s určením počtu atomů kyslíku)
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
VIII. Hydrogensoli kyslíkaté (s jedním centrálním atomem, s vyjádřením počtu atomů kationtu, v jiném řešení s určením počtu atomů kyslíku)
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
IX. Soli kyslíkaté (s více centrálními atomy,s vyjádřením počtu atomů kationtu, v jiném řešení s určením počtu atomů kyslíku)
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
[anionty][kationty][sloučeniny][kyseliny][nahoru][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
X. Hydrogensoli kyslíkaté (s více centrálními atomy,s vyjádřením počtu atomů kationtu, v jiném řešení s určením počtu atomů kyslíku)
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
XI. Dvojáky - a - dva různé centrální atomy (s heteropolyaniontem)
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení

Dvojáky - b - dva různé anionty

metodika názvy vzorce podrobné řešení

Dvojáky - g - dva různé kationty

vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
XII. Peroxosloučeniny
metodika názvy vzorce podrobné řešení
XIII. Thiosloučeniny a sloučeniny thionanů
metodika vzorce názvy podrobné řešení
XIV. Neutrální komplexy
metodika vzorce názvy podrobné řešení
XV. Komplexní soli (s komplexním aniontem)
metodika vzorce názvy podrobné řešení
XVI. Komplexní soli (s komplexním kationtem)
metodika vzorce názvy podrobné řešení
XVII. Komplexní soli (s komplexním aniontem i kationtem)
metodika vzorce názvy podrobné řešení
XVIII. Hydráty
metodika vzorce názvy podrobné řešení
  zde kyseliny

[anionty][kationty][sloučeniny][kyseliny][nahoru][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Zpět na hlavní stránku