13.05.2000 19:17:28

Názvosloví

Soli s jedním centrálním atomem s vyjádřením počtu atomů kationtu v názvu

VII.B

Určete název:
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
1. K3PO4
2. ZrSiO4
3. Al2SiO5
4. AlVO4
5. (NH4)6TeO6
6. (NH4)3BO3
7. K4XeO6
8. Ca3(PO4)2
9. Ca5(IO6)2
10. Ca3(BO3)2

nahoru , varianta A,varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home