03.12.2006 22:44:31
Názvosloví
Soli s jedním centrálním atomem s vyjádřením
počtu atomů kationtu v názvu
VII.C var. A

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
  název základ vzorce
z názvu
dopočítání počtu
kyslíků
výsledný vzorec
1. fosforečnan
tri
draselný
K3+IP+VO$-II 3.1+5+$.(-2) = 0 »»»
»»»$=4
K3+IP+VO4-II
K3PO4
2. křemičitan
mono
zirkoničitý
Zr1+IVSi+IVO$-II 1.4+4+$.(-2) = 0 »»»
»»»$=4
Zr1+IVSi+IVO4-II
ZrSiO4
3. křemičitan
di
hlinitý
Al2+IIISi+IVO$-II 2.3+4+$.(-2) = 0 »»»
»»»$=5
Al2+IIISi+IVO5-II
Al2SiO5
4. vanadičnan
mono
hlinitý
Al1+IIIV+VO$-II 1.3+5+$.(-2) = 0 »»»
»»»$=4
Al1+IIIV+VO4-II
AlVO4
5. tellluran
hexa
amonný
(NH4)6+ITe+VIO$-II 6.1+6+$.(-2) = 0 »»»
»»»$=6
(NH4)6+ITe+VIO6-II
(NH4)6TeO6
6. boritan
tri
amonný
(NH4)3+IB+IIIO$-II 3.1+3+$.(-2) = 0 »»»
»»»$=3
(NH4)3+IB+IIIO3-II
(NH4)3BO3
7. xeničelan
tetra
draselný
K4+IXe+VIIIO$-II 4.1+8+$.(-2) = 0 »»»
»»»$=6
K4+IXe+VIIIO6-II
K4XeO6
8. fosforečnan
tri
vápenatý
Ca3+IIP+VO$-II 3.2+5+$.(-2) # 0
Neexistuje celý počet kyslíků!!!
Z toho důvodu se použije
křížové pravidlo pro vzorec

Ca3+II(P+VO$-II)?-Y
+II   -Y
   
3   ?
+II   -3
   
3   2

Ca3+II(P+VO$-II)2-III
se určí počet kyslíků
5+$.(-2)=-3 »»»»$=4
Ca3+II(P+VO4-II)2-III

Ca3(PO4)2
nahoru , varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home
9. jodistan
penta
vápenatý
Ca5+III+VIIO$-II 5.2+7+$.(-2) # 0
Neexistuje celý počet kyslíků!!!
Z toho důvodu se použije
křížové pravidlo pro vzorec

Ca5+II(I+VIIO$-II)?-Y
+II   -Y
   
5   ?
+II   -5
   
5   2

Ca5+II(I+VIIO$-II)2-V
vypočítá se počet kyslíků
7+$.(-2)= -5 »»»»$=6
Ca5+II(I+VIIO6-II)2-V

Ca5(IO6)2
10. boritan
tri
vápenatý
Ca3+IIB+IIIO$-II 3.2+3+$.(-2) # 0
Neexistuje celý počet kyslíků!!!
Z toho důvodu se použije
křížové pravidlo pro vzorec

Ca3+II(B+IIIO$-II)?-Y
+II   -Y
   
3   ?
+II   -3
   
3   2

Ca3+II(B+IIIO$-II)2-III
vypočítá se počet kyslíků
3+$.(-2)= -3 »»»»$=3
Ca3+II(B+IIIO3-II)2-III

Ca3(BO3)2

[nahoru][varianta B][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]
Go home