13.05.2000 19:01:35

Názvosloví

Soli s jedním centrálním atomem s vyjádřením počtu atomů kyslíku v názvu

VII.A var. B

Určete vzorec:
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení kationty 1
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení kationty 2
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic anionty 7
1. tetraoxofosforečnan draselný
2. tetraoxokřemičitan zirkoničitý
3. pentaoxokřemičitan hlinitý
4. tetraoxovanadičnan hlinitý
5. hexaoxotellluran amonný
6. trioxoboritan amonný
7. hexaoxoxeničelan draselný
8. tetraoxofosforečnan vápenatý
9. hexaoxojodistan vápenatý
10. trioxoboritan vápenatý

nahoru , varianta A, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home