09.05.2000 22:56:02

Názvosloví

Soli s jedním centrálním atomem s vyjádřením počtu atomů kationtu v názvu

VII.A var. A

Určete vzorec:
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
1. fosforečnan tridraselný
2. křemičitan monozirkoničitý
3. křemičitan dihlinitý
4. vanadičnan monohlinitý
5. tellluran hexaamonný
6. boritan triamonný
7. xeničelan tetradraselný
8. fosforečnan divápenatý
9. jodistan pentavápenatý
10. boritan trivápenatý

nahoru , varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home