13.03.2016 21:34:46
Anorganická chemie
[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků top][lučba]
Klikni pro větší foto - Nejmenovaný student našeho gymnázia mi přinesl tuto fotografii a řekl mi že se mu zdá, jakoby jeden člověk na fotografii byl velmi podobný našemu mc. Fotografii jsem podrobil detailnímu ohledání a zjistil jsem, že tomu tak opravdu je. Alespoň se už vyřešila záhada mc věku, je přibližně skoro tak starý, jako vesmír... (Všimněte si, že mc je vyfocen ve svém slavnostním chemickém plášti...)

Nejmenovaný student našeho gymnázia mi přinesl tuto fotografii a řekl mi že se mu zdá, jakoby jeden člověk na fotografii byl velmi podobný našemu MC. Fotografii jsem podrobil detailnímu ohledání a zjistil jsem, že tomu tak opravdu je. Alespoň se už vyřešila záhada MC věku, je přibližně skoro tak starý, jako vesmír... (Všimněte si, že MC je vyfocen ve svém slavnostním chemickém plášti...)


Top literatura: Obecná a anorganická chemie - Klikorka, Hájek, Votinský
prof. Ing. Dr. Jiří Klikorka, DrSc.


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [historie][ slavní chemici][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home