08.09.2013 21:05:34
Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
[názvy][reakční mechanismy][síla kyselin][redoxní rovnice]
Včelka Mája a Karel Gott
"Včelka Mája objevovala, až našla. V nové sérii populárního večerníčku již totiž nevystupuje Vilík, protože MC hraje jeho roli stejně dobře a navíc zadarmo." Tak zní stanovisko České televize

Názvosloví karboxylových kyselin
S triviálními názvy: alifatické nasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), nenasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), vyšší mastné, cyklické, aromatické, hydroxykyseliny, oxokyseliny, alkoxykyseliny, aminokyseliny, amidokyseliny, heterokyseliny
Jiné organické kyseliny než karboxylové: hořké
Reakční mechanismy karboxylových kyselin a jejich derivátů
esterifikace
ethanol a organické kyseliny a jejich deriváty:obecně kyselina ( zde v neutrálním prostředí) a kyselina octová, obecně amid a acetamid, obecně chlorid kyseliny a acetylchlorid, anhydrid kyseliny octové, obecně reesterifikace a reesterifikace alkylesteru kyseliny octové
Estery - přehled přípravy esterů s jejich charakteristickými vůněmi
Syntéza alkanu dekarboxylací karboxylových kyselin s nátronovým vápnem
Claisenova kondenzace, Dieckmannova kondenzace, Michaelova adice.
Hellova-Volhardova-Zelinského halogenace kyselin
Syntézy kyselin
Arndtova-Eistertova syntéza kyselin, Grignardova syntéza kyselin, Malonesterová syntéza kyselin, Nitrilová syntéza kyselin, Perkinova syntéza kyselin, Knoevenagelova syntéza kyselin z aldehydů, Perkinova reakce - syntéza kyselin z aromatických aldehydů a anhydridů
Karbonylace z VŠ [html-odjinud] [pdf-zde]
Klik na ještě jedny stránky věnované karboxylovým kyselinám
Síla kyselin
teorie
vliv: délky alkylového řetězce , rozvětvení alkylového řetězce , sytnosti kyseliny , substituentů
Redoxní rovnice karboxylových kyselin a jejich solí
Erlenmayerovo pravidlo

[nahoru][organická chemie][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [historie][ slavní chemici][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home