18.02.2006 14:06:22
Termochemie
[termochemické zákony][slučovací teplo][spalné teplo][vazebná energie][rozpouštěcí a zřeďovací teplo][chladící směsi][teplotní stupnice]

Thomson - kliknutím k životopisu a fotografické galerii Gibbs - kliknutím k životopisu a fotografické galerii Helmholtz - kliknutím k podrobnému životopisu s fotografiemi Joule - kliknutím k podrobnému životopisu s fotografiemi
Kelvin Gibbs Helmholtz Joule

Pojmy v termochemii

Q [kJ] Qm [kJ.mol-1] reakční teplo (resp. molární reakční teplo)  
U [kJ] Um [kJ.mol-1] vnitřní energie (resp. molární vnitřní energie)  
DU [kJ] DUm [kJ.mol-1] reakční teplo - tepelné zabarvení (resp. molární reakční teplo) za konstantního objemu DU = Qv
H [kJ] Hm [kJ.mol-1] enthalpie - tepelný obsah (resp. molární tepelný obsah)  
DH [kJ] DHm [kJ.mol-1] reakční enthalpie = reakční teplo - tepelné zabarvení (resp. molární tepelný obsah) za konstantního tlaku DH = Qp
  Qp = DU + pDV = DH  
exotermní reakce: DH, DU < 0 Tepelný obsah (vnitřní energie) produktů je nižší než reaktantů (rozdíl je uvolňován do okolí)
endotermní reakce: DH, DU > 0 Tepelný obsah (vnitřní energie) produktů je vyšší než reaktantů (rozdíl je odebírán z okolí)
H0f [kJ.mol-1] standartní molární slučovací enthalpie [při 250C (298,15K) a tlaku 101 325 Pa]  
H0c [kJ.mol-1] standartní molární spalná enthalpie [při 250C (298,15K) a tlaku 101 325 Pa]  
H0D [kJ.mol-1] standartní molární disociační energie [při 250C (298,15K) a tlaku 101 325 Pa]  
G [kJ] Gm [kJ.mol-1] Gibbsova energie (resp. molární Gibbsova energie)  
A [kJ] Am [kJ.mol-1] Helmholtzova energie (resp. molární Helmholtzova energie)  
  S [kJ.mol-1.K-1] entropie (resp. molární entropie na stupeň kelvina)  
  A = U - TS DA = DU - TDS  
  G = A + pV DG = DH - TDS G = H -TS

Zde je odkaz na mišmaš fyzikální chemie stažený odjinud
Zde je odkaz na stránky odjinud o termodynamice - termodynamické věty a další

Termodynamické tabulky a)v javě od J.M. Goodmana
b) z univerzity v chorvatském Splitu, pusťte si ji z aktuálního umístění, zde je v zipu ke stažení

[termochemické zákony][slučovací teplo][spalné teplo][vazebná energie][rozpouštěcí a zřeďovací teplo][chladící směsi][teplotní stupnice]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home