02.05.2007 01:32:22
Výpočty z rovnic

"Hoří má panenko", napsal kdysi Miloš Forman a jeho přítel Václav Havel se na tu spoušť může jen bezmocně dívat (pokus provádí Ondřej Pražák, přihlíží Jiří Hajný)


 Úlohy (u řešení jsou číselně uvedeny též rovnice s podrobným řešením)

zadání řešení podrobné řešení charakteristika
I zadání řešení [2][5][7][9] zadaná i počítaná látka v pevném stavu
II zadání řešení [1][2][3] zadaná látka v pevném stavu, počítaná roztok (koncentrace v hmotnostních %)
III zadání řešení [1][2][3] zadaná látka v pevném stavu, počítaná roztok (molární koncentrace)
IV zadání řešení [1][2][3] zadaná i počítaná látka roztok (obě molární koncentrace)
V zadání řešení [4][5][6] zadaná i počítaná látka roztok (obě koncentrace v hmotnostních procentech)
VI zadání řešení [7][8][9] zadaná i počítaná látka roztok (zadáná molární koncentrace,počítaná hmotnostní procenta)
VII zadání řešení [3][6][9] zadaná i počítaná látka roztok (zadaná hmotnostní procenta, počítaná molární koncentrace)
VIII. zadání řešení [2][5][8] zadaná látka v pevném stavu, počítaná plyn za normálních podmínek
IX. zadání řešení [2][5][8] zadaná látka v pevném stavu, počítaná plyn
X. zadání řešení [4][6][8] zadaná látka roztok (koncentrace - hmotnostní procenta), počítaná plyn za normálních podmínek
XI. zadání řešení [4][6][8] zadaná látka roztok (koncentrace - hmotnostní procenta), počítaná plyn
XII. zadání řešení [1][5][9] zadaná látka roztok (molární koncentrace), počítaná plyn za normálních podmínek
XIII. zadání řešení [1][5][9] zadaná látka roztok (molární koncentrace), počítaná plyn

[nahoru][matchem-výpočty][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Kliknutím na hlavní stránku