01.05.2007 11:12:08
VII. 3
Řešení výpočtu z rovnic
Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty podtrhnout (zadaný modře, požadovaný červeně)


Z a d á n í
Kolik je třeba 0,2 M roztoku dusičnanu olovnatého na výrobu jodidu olovnatého, pokud dusičnan olovnatý reaguje s 60 ml 6 % jodidu draselného o hustotě 1,032g.ml-1 a žádný z reaktantů nemá být v přebytku.


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici
2KI + Pb(NO3)2 --› PbI2 + 2KNO3

2. Převedeme u KI hmotnostní koncentraci na molární
a) 1litr..........................................................1032 gramů roztoku KI
b) 1032 gramů..............................................100 %
x.....................................................................6 %
x = 1032.6/100 = 61,92 gramů samotného KI
c) 166 g KI................................................1 mol KI
61,92 g KI..................................................y molů KI
y = 61,92/166 = 0,373 molu a jelikož se počítalo v jednom litru, platí zároveň, že molární koncentrace KI je 0,373 M

3. Vypočítáme kolik molů KI vstupuje do reakce
1000 ml ...........................................373 milimolů
60 ml ................................................x milimolů
z = 60.373/1000 = 22,38 milimolů KI

4. Z koeficientů v rovnici určíme, kolik je třeba molů Pb(NO3)2
2 moly KI............................................... 1mol Pb(NO3)2
22,38 milimolů KI...................................x milimolů Pb(NO3)2
v = 22,38.1/2 = 11,19 milimolů Pb(NO3)2

5. Určíme objem roztoku Pb(NO3)2
1000 ml ....................................200 milimolů Pb(NO3)2
r ml ...........................................11,19 milimolů Pb(NO3)2
r = 1000.11,19/200 = 55,95 mililitru roztoku Pb(NO3)2


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home