02.05.2007 01:30:31
I.2
Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Kolik získáme chloristanu draselného tepelným rozkladem 90 gramů chlorečnanu draselného, při předpokladu 80% výtěžku (vzniká též chlorid draselný)?


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici

4KClO3 --› 3KClO4 + KCl

2. Zapíšeme sumární relativní hmotnosti
4KClO3.......................................4.(39,1+35,5+3.16)= 490,4
3KClO4......................................3.(39,1+35,5+4.16) = 415,8

3. Sestavíme trojčlenku
415,8 KClO4....................................490,4KClO3
x .......KClO4.................................... 90 KClO3

4. Vypočítáme hmotnost chloristanu draselného
x = 90.415,8/490,4
x = 76,3 gramů

5. Vypočítáme hmotnost skutečně získaného chloristanu draselného při uvažovaném výtěžku
x = 76,3 . 0,8
x = 61,0 gramů


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home