27.12.2002 07:14:25
X. 6
Řešení výpočtu z rovnic
Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty značit (zadaný modře, požadovaný červeně)


Zadání
Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 6 ml 30% peroxidu vodíku o hustotě 1,12 g/ml s chlorovým vápnem (chlornanchloridhydroxid vápenatý) (vznikají též chlorid a hydroxid vápenatý)?

Ř e š e n í
Poznámka: Při normálních podmínkách - teplota 0 stupňů Celsia a tlak 101325 Pa, zaujímá 1 mol jakéhokoliv plynu objem 22,41 litru

1. Zapíšeme rovnici
Ca(ClO)2.CaCl2.Ca(OH)2 + 2H2O2 --› 2O2+ 2CaCl2+Ca(OH)2+2H2O

2. Vypočítáme počet molů zadané látky
112O gramů (1 litr)..................................100%
x gramů ....................................................30%
x = 30.1120/100 = 336 gramů H2O2 v litru

336 gramů .............................................1000 ml
v gramů ....................................................6 ml
v = 336.6/1000 = 2,016 gramů H2O2 v litru

1mol H2O2.............................................34 gramů H2O2
z molů....................................................2,016 gramů H2O2
z = 2,016.1/34 = 0,0593 molů H2O2

3. Vypočítáme počet molů počítané látky
2 moly .............................................2 moly
0,0593 molů ....................................r molů
r = 0,0593.2/2 = 0,0593 molu kyslíku

4. Vypočítáme objem žádaného plynu
y = 0,0593.22,41 = 1,329 litru kyslíku


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Odkaz na hlavní stránku