01.05.2007 11:59:23
IV. 2
Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Kolik je třeba 40 mM roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné na neutralizaci 200 ml 0,6 M roztoku hydroxidu vápenatého?


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici

3Ca(OH)2+ 2H3PO4 --› Ca3(PO4)2 + 6H2O

2. Vypočítáme kolik molů hydroxidu vápenatého vstupuje do reakce
1000 ml
Ca(OH)2...........................................600 milimolů
200 ml
Ca(OH)2 ................................................x milimolů
x = 200.600/1000 = 120 milimolů

3. Z koeficientů v rovnici určíme, kolik je třeba molů kyseliny fosforečné
3 moly Ca(OH)2....................................................2 moly H3PO4
120 milimolů Ca(OH)2..........................................x milimolů H3PO4
x = 120.2/3 = 80 milimolů

4. Určíme objem roztoku kyseliny fosforečné
1000 ml H3PO4....................................40 milimolů H3PO4
x ml H3PO4...........................................80 milimolů H3PO4
x = 1000.80/40 = 2000 mililitrů


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home