01.05.2007 12:23:07
II.3
Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Kolik je třeba 20 % roztoku hydroxidu sodného o hustotě 1,2191 g.ml-1 na reakci s 8 gramy hliníku ( vzniká tetrahydroxyhlinitan sodný a vodík)


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici
2Al + 2NaOH + 6H2O --› 2Na[Al(OH )4]+ 3H2

2. Určíme, kolik je třeba gramů hydroxidu sodného
2.26,98 = 53,96 gramů Al.........2.40=80 gramů NaOH
8 gramů Al...............................x gramů NaOH
x = 8.80/53,96 = 11,86 gramů NaOH

3. Určíme hmotnost roztoku
(samotný hydroxid draselný tvoří jen 20 %)
11,86 gramů..........................................20 %
x gramů..............................................100%
x = 11,86.100/20 = 59,3 gramů roztoku

4. Určíme objem roztoku
1,2191 gramů......................................1ml
59,3 gramu..........................................x ml
x = 59,3.1/1,2191 = 48,6 mililitrů roztoku


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home