29.03.2005 00:20:33
Organická chemie
[dusík][síra][fosfor][arsen][bor]
Kliknutím k velkému obrázku

"No podívejte se na něj, jak má krásné uši a ty roztomilé kudrlinky, sežere všechno a má moc rád děti a jiná zvířátka. Bude na Vás milý a hodný, nepoleptá, neušpiní, chcete ho? (jo a toho pejska dostanete jako bonus)"


Dusíkaté sloučeniny v organické chemii (názvosloví a reakční mechanismy)

Názvosloví dusíkatých sloučenin
jedním dusíkem (zde s triviálními názvy), se dvěma, s třemi, se čtyřmi(urotropin), s pěti (pentrit), se šesti (hexogen), soli amoniové a diazoniové
dusíkaté heteroaromatické sloučeniny, aminokyseliny,
Reakční mechanismy dusíkatých sloučenin
nukleofilní substituce halogenderivátů aminy (teorie,amoniak Sn1 Sn2, primární Sn1 Sn2, sekundární Sn1 Sn2, terciární Sn1 Sn2)
Přesmyky: benzidinový, semidinový, Beckmannův - oximy
Diazotace a kopulace ( výroba methyloranže, výroba methylčerveně, výroba kongačerveně )
Další reakce diazoniových solí: Sandmeyerova, Gattermanova, Griesova, Schiemannova a Bartova reakce
Reakce aldehydů s amoniakem a aminy
Schiffovy zásady (reakcí karbonylové sloučeniny a aminu)
Další reakce: Béchampova reakce,
Efekty- vliv na pH(základní členění), deriváty anilinu, alkylové skupiny
nitrace nitrobenzenu
+M efekt u aromatických sloučenin dusíku:: N,N-dialkylanilin, N-alkylanilin ,anilin
Reakce kvartérních amoniových solí (Hofmannovo pravidlo)
Leuckartova-Wallachova redukční aminace
Molekulové přesmyky: benzidinový, semidinový, Beckmannův, Beckmannův
Shockwave: aminy Aminy
Výroby dusíkatých sloučenin
Nitrace benzenu a nitrobenzenu
Výroba hexogenu
Béchampova reakce - příprava anilinu z nitrobenzenu
Buchererova reakce - příprava naftylaminu z naftolu
Gabrielova reakce - příprava primárních aminů
Michlerův keton - výroba z derivátů anilinu a fosgenu
Vielsmeierova-Haackova reakce - syntéza aminoaldehydu
Acidobazických indikátorů: methyloranže, methylčerveně, kongačerveně

Sloučeniny síry v organické chemii (názvosloví a reakční mechanismy)

Názvosloví sloučenin síry
šestivazná, čtyřvazná, dvojvazná, porovnání šesti,čtyř a dvojvazné, sulfoniové kationy
heteroaromatické sloučeniny síry
Reakční mechanismy sloučenin síry
-M efekt u aromatických sloučenin síry: fenylmethylsulfon, alkylester benzensulfonové kyseliny, benzensulfonová kyselina
Výroby sloučenin síry
sulfonace benzenu
Armstrongovo-Wynnovo pravidlo - sulfonace sulfonaftalenu
tvorba bisulfitů (Schiffovo činidlo) teorie, obecně,s acetaldehydem, s acetonem

Sloučeniny fosforu v organické chemii (názvosloví a reakční mechanismy)

Názvosloví sloučenin fosforu
pětivazný, trojvazný, porovnání trojvazného a pětivazného fosforu s arsenem, fosfoniové kationty
Reakční mechanismy sloučenin fosforu
Wittigova reakce - syntéza alkenu z karbonylové sloučeniny a fosforanu

Sloučeniny arsenu v organické chemii (názvosloví a reakční mechanismy)

Názvosloví sloučenin arsenu
pětivazný, trojvazný, porovnání trojvazného a pětivazného arsenu s fosforem, arsoniové kationty
heteroaromatické sloučeniny arsenu
Reakční mechanismy sloučenin arsenu

Sloučeniny bóru v organické chemii (názvosloví a reakční mechanismy)

Názvosloví sloučenin bóru
trojvazný bór
Reakční mechanismy sloučenin bóru

nahoru , reakční mechanismy , heterocyklické sloučeniny , organická chemie ,go home


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]