28.03.2005 19:19:33
Schiffova reakce - výroba bisulfitů (acetaldehydu-bisulfitu)
Hugo (Ugo) Josef Schiff - německý chemik (1834-1915)
Tato reakce se využívá se Schiffovým činidlem (roztok červeného barviva fuchsinu je odbarven hydrogensiřičitanem, siřičitanem nebo oxidem siřičitým. Karbonylová sloučenina naváže výše uvedenou sloučeninu síry do formy bisulfitu, tím se jí zbaví barvivo fuchsin a opět se červeně zbarví)
Schématický zápis:
+
Podrobný zápis:
Vlivem oxo skupiny dochází na karbonylovém uhlíku ke snížení elektronové hustoty (náboj d+)(viz. teorie), hydrogensiřičitan je vlivem volného elektronového páru na síře nukleofilním činidlem a napojuje se tak na karbonylový uhlík. Výsledkem je bisulfit.
acetaldehyd-bisulfit
Schiffova reakce - tvorba bisulfitů teorie, obecně, s acetaldehydem, s acetonem, německá verze (Schiffovo činidlo)

nahoru, reakční mechanismy, aldehydy a ketony, org.sloučeniny S, činidla, organická chemie
Gohome