13.06.2004 19:48:06

Pětivazný arsen v organických sloučeninách
(pozn.: po kliknutí všude uvedeny ekvivalentní sloučeniny pětivazného fosforu)
pozn. pokud je uveden ještě druhý název pod vzorcem, jedná se o nový název dle posledních principů názvosloví

Estery kyseliny (ortho)arseničné
(arsen vázán k uhlíku přes kyslík)
arsenát

trialkyl-arsenát

ethyl-dimethyl-arsenát

hydrogenarsenát

alkyl1-alkyl2-hydrogen-arsenát

ethyl-methyl-hydrogen-arsenát

dihydrogenfosfát

alkyl-dihydrogen-arsenát

methyl-dihydrogen-arsenát

Estery kyseliny thioarseničné
(síra vázána k uhlíku přes kyslík a síru)

trialkyl-thioarsenát

O-alkyl-S-alkyl-hydrogen-thioarsenát

O-alkyl-dihydrogen-thioarsenát

S-ethyl-O,O-dimethyl-thioarsenát

S-ethyl-O-methyl-hydrogen-thioarsenát

O-methyl-dihydrogen-thioarsenát

arsonové kyseliny a jejich deriváty (arsen vázán k uhlíku přímo)
Arsonové kyseliny

1,4-fenylenbisarsonová kyselina

naftalen-1,4-diylbisarsonová kyselina

Estery kyseliny arsonové - arsonáty

ethyl-methyl-fenylarsonát

fenyl-methyl-fenylarsonát

arsinové kyseliny a jejich deriváty (fosfor vázán k uhlíku 2x přímo)
Arsinové kyseliny

ethyl(fenyl)arsinová kyselina

Estery kyseliny arsinové - arsináty

methyl-ethyl(fenyl)arsinát

ethyl-ethyl(fenyl)arsinát

l5-arsany (dříve arsorany) (odvozeno od binární sloučeniny s vodíkem)

pentafenyl-l5-arsan

dichlorotrifenyl-l5-arsan

pětivazný, trojvazný, porovnání trojvazného a pětivazného arsenu s fosforem, arsoniové kationty

nahoru, sloučeniny arsenu a dalších prvků, heterocykly, organická chemie, go home