01.01.2002 21:56:12
Arsen
[rovnice As][poloreakce As][minerály As][As v organické chemii]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements

Strukturní elektronové vzorce některých sloučenin
[metodika]


Oxid arsenitý

Kyselina (poly)metaarsenitá a polymetaarsenitan (např. lithný)


[nahoru][strukturní elektronové vzorce][go home]