Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 11.03.2006 23:44:09
Reakce arsenu - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce As][minerály As][strukturní vzorce As][As v organické chemii]
  Zadání rovnic
[arsen][sulfidy][oxidy][arsenitany][arseničnany]
Výroba arsenu a některé jeho reakce
01. a) Arsen vzniká tepelným rozkladem arsenopyritu.
b) Arsen vzniká tepelným rozkladem löllingitu.
02. a) Arsen se při reakci se zředěnou kyselinou dusičnou oxiduje na kyselinu trihydrogenarsenitou.
b) Arsen se při reakci s horkou koncentrovanou kyselinou dusičnou oxiduje na kyselinu trihydrogenarseničnou.
c) Arsen se při reakci s horkou koncentrovanou kyselinou sírovou oxiduje na kyselinu trihydrogenarsenitou.
d) Některé zdroje (Greenwood-chemie prvků) však uvádí, že arsen se při reakci s horkou koncentrovanou kyselinou sírovou oxiduje na dimér oxidu arsenitého.
03. Arsen se při reakci s roztaveným hydroxidem oxiduje na trioxoarsenitan sodný
Sulfid arsenitý a arseničný
04. I. a) Sulfid arsenitý se rozpouští v polysulfidu na trithioarsenitan
b) Sulfid arsenitý se rozpouští v polysulfidu amonném na trithioarsenitan amonný.
II.a) Sulfid arsenitý se rozpouští v polysulfidu na tetrathioarseničnan.
b) Sulfid arsenitý se rozpouští v polysulfidu amonném na tetrathioarseničnan amonný
05. a) Sulfid arseničný se rozpouští v polysulfidu na tetrathioarseničnan
b) Sulfid arseničný se rozpouští v polysulfidu amonném na tetrathioarseničnan amonný
06. a) Sulfid arseničný se vyloučí při okyselení tetrathioarseničnanu
b) Sulfid arseničný se vyloučí při okyselení tetrathioarseničnanu draselného kyselinou sírovou
Oxidy arsenu
07. Dimér oxidu arsenitého vzniká pražením arsenopyritu
08. a) Reakcí diméru oxidu arsenitého s hydroxidem vápenatým vzniká arsenitan vápenatý.
b) Reakcí diméru oxidu arsenitého s uhličitanem sodným vzniká arsenitan trisodný.
reakce arsenitanů
09. a) Manganistan je redukován trioxoarsenitanem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
c) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
d) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
e) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
f) Manganistan vápenatý je redukován trioxoarsenitanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
10. a) Manganistan je redukován trioxoarsenitanem v neutrálním prostředí na hydrát oxidu manganičitého.
b) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem draselným na hydrát oxidu manganičitého.
c) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem sodným na hydrát oxidu manganičitého.
11. a) Manganistan je redukován trioxoarsenitanem ve vhodném prostředí na manganan.
b) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem draselným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.
c) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem sodným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.
d) Manganistan vápenatý je redukován trioxoarsenitanem sodným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.a vápenatý
12. a) Reakcí arsenitanu sodného s octanem sodným a síranem měďnatým vzniká svinibrodská zeleň.
reakce arseničnanů
13. a) Tetraoxoarseničnan je redukován ve vhodném prostředí jodidem.
b) Tetraoxoarseničnan draselný je redukován jodidem draselným v prostředí kyseliny sírové.
c) Tetraoxoarseničnan draselný je redukován jodidem sodným v prostředí kyseliny sírové.
d) Tetraoxoarseničnan draselný je redukován jodidem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na trioxoarsenitan draselný.
e) Tetraoxoarseničnan draselný je redukován jodidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné.
f) Tetraoxoarseničnan vápenatý je redukován jodidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné .
  Marshova zkouška [1.fáze vznik arsenovodíku (arsanu, arsinu)]
14. a) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na oxid arsenitý (zápis s HCl a zinkem).
b) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na oxid arsenitý (zápis s nascentním vodíkem).
15. a) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na oxid arsenitý (zápis s kyselinou sírovou a zinkem).
b) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na oxid arsenitý (zápis s nascentním vodíkem).
16. a) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arseničnan trisodný (zápis s HCl a zinkem).
b) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arseničnan trisodný (zápis s nascentním vodíkem).
c) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arseničnan trisodný (iontový zápis s nascentním vodíkem).
16. a) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arseničnan trisodný (zápis s kyselinou sírovou a zinkem).
b) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arseničnan trisodný (zápis s nascentním vodíkem).
c) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arseničnan trisodný (iontový zápis s nascentním vodíkem).
18. a) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arsenitan trisodný (zápis s HCl a zinkem).
b) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arsenitan trisodný (zápis s nascentním vodíkem).
c) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arsenitan trisodný (iontový zápis s nascentním vodíkem).
19. a) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arsenitan trisodný (zápis s kyselinou sírovou a zinkem).
b) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arsenitan trisodný (zápis s nascentním vodíkem).
c) Marshova zkouška (1.fáze vznik arsenovodíku) probíhá na arsenitan trisodný (iontový zápis s nascentním vodíkem).
. [arsen][sulfidy][oxidy][arsenitany][arseničnany]
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][poloreakce S][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]
Go home