Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 10.05.2002 20:41:49
Reakce polonia - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce Po]
  Zadání rovnic
  Výroba polonia
01. Jaderná reakce:
Polonium (izotop 210) se štěpí bombardováním bismutu (izotop 209). Ten se nejdříve přemění v izotop 210, ale následnou přeměnou neutronu v proton (a tudíž dojde k vyzáření b částice) vznikne polonium (izotop 210)
02. Polonium vzniká redukcí chloridu poloničitého chloridem cínatým
  Polonidy a polan
03. Polonid hlinitý vzniká syntézou hliníku s poloniem
04. Polonid kademnatý vzniká syntézou kadmia s poloniem
05. Polonid sodný vzniká syntézou sodíku s poloniem
06. Redukcí polonia zředěnou kyselinou chlorovodíkovou na hořčíkové folii se připravuje ve stopových množstvích polan (produkt se izoluje metodou značených atomů)
07. Polan se zahříváním rozkládá na prvky
08. Reakcí poloničitanu sodného s thioničitanem sodným v prostředí hydroxidu sodného vzniká polonid a siřičitan sodný
  Oxid poloničitý
09. Spalováním polonia vzniká oxid poloničitý
10. Oxid poloničitý vzniká tepelným rozkladem hydroxidu poloničitého
11. Oxid poloničitý vzniká tepelným rozkladem dusičnanu poloničitého
12. Oxid poloničitý vzniká tepelným rozkladem síranu poloničitého
13. Oxid poloničitý vzniká tepelným rozkladem selenanu poloničitého
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]