Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 19.04.2003 22:35:10
Reakce vanadu - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce V][minerály V][strukturní vzorce V]
  Zadání rovnic
[výroba vanadu][reakce vanadu][oxidy][vanadičnany][halogeny]
Výroba vanadu
01. Vanad lze vyrobit kalciotermií z oxidu vanadičného při 900oC.
02. a) Vanad lze vyrobit redukcí chloridu vanaditého vodíkem.
b) Vanad lze vyrobit redukcí chloridu vanaditého hořčíkem.
c) Vanad lze vyrobit redukcí chloridu vanaditého hydridem sodným.
03. a) Vanad lze vyrobit redukcí chloridu vanadičitého vodíkem.
b) Vanad lze vyrobit redukcí chloridu vanadičitého hořčíkem.
c) Vanad lze vyrobit redukcí chloridu vanadičitého hydridem sodným.
04. Vanad lze vyrobit tavnou elektrolýzou chloridu vanaditého.
Reakce vanadu
05. Vanad se rozpouští v kyselině fluorovodíkové na komplexní kyselinu.
Oxidy vanadu
06. Oxid vanadičný vzniká rozkladem vanadičnanu amonného při zahřívání.
07. Oxid vanadičný vzniká termickým rozkladem tetravanadičnanu tetraamonného.
08. a) Oxid vanadičný lze redukovat oxidem uhelnatým na oxid vanadičitý.
b) Oxid vanadičný lze redukovat oxidem siřičitým na oxid vanadičitý.
c) Oxid vanadičný lze redukovat tavením s kyselinou šťavelovou.
09. Oxid vanadičitý dává při rozpuštění v neoxidujícíhc kyselinách soli zabarvené modrým kationtem - oxovanadičným - vanadylem (II).
10. a) Oxid vanadičitý dává při rozpouštění v hydroxidech tetravanadičitan.
b) Oxid vanadičitý dává při rozpouštění v hydroxidech při vysokém pH tetraoxovanadičitan.
Vanadičnany
11. a) Tetraoxovanadičnan přechází při určitém pH na heptaoxodivanadičnan.
b) Vanadičnan triamonný přechází v prostředí kyseliny chlorovodíkové na divanadičnan tetraamonný.
c) Vanadičnan triamonný přechází v prostředí kyseliny sírové na divanadičnan tetraamonný.
12. a) Heptaoxodivanadičnan přechází při určitém pH na dihydrogentridekaoxotetravanadičnan.
b) Divanadičnan tetramonný přechází v prostředí kyseliny chlorovodíkové na dihydrogentetravanadičnan tetraamonný.
c) Divanadičnan tetramonný přechází v prostředí kyseliny sírové na dihydrogentetravanadičnan tetraamonný.
13. a) Nonaoxotrivanadičnan přechází při určitém pH na hydrogenoktakosaoxodekavanadičnan.
b) Trivanadičnan trimonný přechází v prostředí kyseliny chlorovodíkové na hydrogendekavanadičnan pentaamonný.
c) Trivanadičnan trimonný přechází v prostředí kyseliny sírové na hydrogendekavanadičnan pentaamonný.
14. a) Dihydrogentridekaoxotetravanadičnan přechází při určitém pH na tetrahydrogenpentakosaoxooktavanadičnan.
b) Dihydrogentetravanadičnan tetramonný přechází v prostředí kyseliny chlorovodíkové na tetrahydrogenoktavanadičnan hexaamonný.
c) Dihydrogentetravanadičnan tetramonný přechází v prostředí kyseliny sírové na tetrahydrogenoktavanadičnan hexaamonný.
Halogeny
15. Fluorid vanadičný se připravuje syntézou prvků.
16. Halogenid vanadičitý se připravuje syntézou prvků.
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]