Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 19.04.2003 22:56:52
Reakce niklu - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce Ni][minerály Ni]
  Zadání rovnic
Nikl
1. Nikl se vyrábí redukcí oxidu nikelnatého uhlíkem
2. Nikl se získává termickým rozkladem tetrakarbonylu niklu.
3. Nikl se získává elektrolýzou vodného roztoku síranu nikelnatého.
Nikelnaté soli
4. Působením alkalických hydroxidů na nikelnatou sůl vzniká hydroxid nikelnatý.
5. a) Chlornan vápenatý oxiduje chlorid nikelnatý v prostředí hydroxidu vápenatého na hydroxid niklitý (dále vzniká chlorid vápenatý)
b) Chlorové vápno oxiduje chlorid nikelnatý na hydroxid niklitý (dále vznikají chlorid a chlornan vápenatý)
c) Chlorové vápno oxiduje síran nikelnatý na hydroxid niklitý (dále vznikají chlorid, chlornan a síran vápenatý )
d) Chlorové vápno oxiduje fosforečnan trinikelnatý na hydroxid niklitý (dále vznikají chlorid, chlornan a orthofosforečnan vápenatý )
Karbonyl
6. Oxid uhelnatý reaguje s niklem za vzniku tetrakarbonylu niklu.
b) Oxid uhelnatý reaguje se sulfidem nikelnatým v alkalickém vodném v roztoku.
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]