Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 10.04.2005 15:56:59
Reakce titanu - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce Ti][minerály Ti]
  Zadání rovnic
[titan][reakce titanu][oxidy][halogenidy][dusičnany][karbonyly]
Výroba titanu
01.
Titan se vyrábí Krollovou metodou.
a) Ilmenit (titaničitan železnatý) se převádí uhlíkem v proudu chloru na chlorid titaničitý.
ba) Vzmiklý chlorid titaničitý se redukuje roztaveným hořčíkem na kov.
bb) Vzmiklý chlorid titaničitý lze redukovat i vápníkem.
bg) Vzmiklý chlorid titaničitý se podařilo redukovat i sodíkem.
William Kroll (24.11.1889 - 30.3.1973]
02.
Titan se vyrábí Krollovou metodou.
a) Rutil (oxid titaničitý) se převádí uhlíkem v proudu chloru na chlorid titaničitý.
ba) Vzmiklý chlorid titaničitý se redukuje roztaveným hořčíkem na kov.
bb) Vzmiklý chlorid titaničitý lze redukovat i vápníkem.
bg) Vzmiklý chlorid titaničitý se podařilo redukovat i sodíkem.
William Kroll (24.11.1889 - 30.3.1973]
Reakce titanu
03. Titan se rozpouští v kyselině fluorovodíkové.
Oxidy titanu
04. Oxid titaničitý lze vyrobit reakcí chloridu titaničitého s kyslíkem.
05. Redukcí oxidu titaničitého vodíkem vzniká oxid 3,5.
06. Redukcí oxidu titaničitého titanem vzniká oxid titanatý.
Halogenidy titanu
07. Fluorid titaničitý vzniká působením bezvodého fluorovodíku na chlorid titaničitý.
08. Chlorid titaničitý vzniká převáděním volného halogenu přes zahřátý oxid titaničitý v přítomnosti uhlíku jako redukčního činidla.
09. Bromid titaničitý vzniká převáděním volného halogenu přes zahřátý oxid titaničitý v přítomnosti uhlíku jako redukčního činidla.
10. Jodid titaničitý vzniká účinkem jodidu hlinitého na oxid titaničitý.
11. Chlorid titaničitý na vlhkém vzduchu dýmá za současné hydrolýzy, která probíhá až na oxid.
12. Chlorid titaničitý lze vodíkem redukovat na chlorid titanitý.
Dusičnany
13. Bezvodé dusičnany se připravují působením oxidu dusičného na chlorid titaničitý.
Karbonyly
14. Karbonyl titanu vzniká kondenzací par kovu spolu s oxidem uhelnatým v matrici vzácného plynu při teplotě 15K.
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh    
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]
Go home