Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 18.04.2003 16:08:31
Reakce železa - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce Fe][minerály Fe]
  Zadání rovnic
[železo][železnaté soli][karbonyl][železany][kyanokomplexy a kyanidy][thiokyanatany]
Železo
01. Železo se vyrábí redukcí oxidů železa uhlíkem
02. a) Chemicky čisté železo se získává redukcí oxidů železa vodíkem.
b) Chemicky čisté železo se získává termickým rozkladem pentakarbonylu železa.
c) Chemicky čisté železo se získává elektrolýzou síranu železnatého.
03. Železo na vlhkém vzduchu koroduje.
Železnaté soli
04. a) Manganistan je redukován železnatou solí ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Manganistan draselný je redukován síranem železnatým v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
c) Manganistan draselný je redukován síranem železnatým v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
f) Manganistan vápenatý je redukován síranem železnatým v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
05. a) Manganistan je redukován železnatou solí v neutrálním prostředí na hydrát oxidu manganičitého.
b) Manganistan draselný je redukován síranem železnatým na hydrát oxidu manganičitého.
06. Železnaté soli vznikají při rozpouštění železa v neoxidujícíxh kyselinách.
07. a) Reakcí železnaté soli s kyanidem vzniká komplexní sloučenina.
b) Reakcí síranu železnatého s kyanidem draselným vzniká komplexní sloučenina.
Karbonyl železa
08. Oxid uhelnatý reaguje se železem za vzniku pentakarbonylu železa.
Kyanokomplexy a kyanidy
09.
Varianta 1:
a) Žlutá krevní sůl reaguje s chloridem železitým na Berlínskou (Pruskou) modř
b) Červená krevní sůl reaguje se síranem železnatým na Turnbullovu modř
10. Varianta 2:
a) Žlutá krevní sůl reaguje s chloridem železitým na Berlínskou (Pruskou) modř
b) Červená krevní sůl reaguje se síranem železnatým na Turnbullovu modř
11. a) Manganistan je redukován hexakyanoželeznatanem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
c) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
d) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
e) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanemm sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
f) Manganistan vápenatý je redukován hexakyanoželeznatanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
12. a) Manganistan je redukován hexakyanoželeznatanem v neutrálním prostředí na hydrát oxidu manganičitého.
b) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem draselným na hydrát oxidu manganičitého.
c) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem sodným na hydrát oxidu manganičitého.
13. Žlutá krevní sůl uvolňuje reakcí s kyselinou sírovou kyanovodík
14. a) Reakcí železnaté soli s kyanidem vzniká komplexní sloučenina.
b) Reakcí síranu železnatého s kyanidem draselným vzniká komplexní sloučenina.
Železany
15. Železan draselný vzniká při tavení oxidu železitého dusičnanem a hydroxidem draselným.
16. a) Železany se redukují ve vodě na železitou sůl.
b) Železan draselný se redukuje ve vodě na hydroxid železitý železitou sůl.
17. a) Železany se redukují v kyselém prostředí na železitou sůl.
b) Železan draselný se redukuje v kyselině chlrovodíkové na chlorid železitý.
b) Železan draselný se redukuje v kyselině sírové na síran železitý.
Thiokynatany
  V reakcích 18 až 20 jsou zapisovány reakce, kdy za a) reakcí železité soli s kyanatanem vznikají krvavě zbarvené rhodanokomlexy, které se za b) odbarví (rhodanoligandy se z komplexu uvolní) fluoridem nebo hydrogenfluoridem a za g) opět zabarví (obnoví se komplex) hlinitou solí.
18.
I.
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na dirhodanoželezitou sůl
b) Fluorid reaguje s dirhodanoželezitou solí na hexafluoroželezitan a rhodanid
g)Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a dirhodanoželezitou sůl
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem sodným na chlorid dirhodanodoželezitý a chlorid sodný
b) Fluorid amonný reaguje s chloridem dirhodanodoželezitým za vzniku hexafluoroželezitanu amonného, chloridu amonného a rhodanidu amonného
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem amonným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného a síranů dirhodanoželezitého a amonného
18.
II
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na dirhodanoželezitou sůl
b) Hydrogenfluorid reaguje neutrálním prostředí s dirhodanoželezitou solí na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a dirhodanoželezitou sůl
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem sodným na chlorid dirhodanodoželezitý a chlorid sodný
b) Hydrogenfluorid amonný reaguje s chloridem dirhodanodoželezitým za vzniku hexafluoroželezitanu amonného, kyseliny chlorovodíkové a kyseliny rhodanovodíkové
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem amonným a kyselinou rhodanodovodíkovou za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, síranu dirhodanoželezitého a kyseliny sírové
19.
I.
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na tetrarhodanoželezitan
b) Fluorid reaguje s tetrarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a tetrarhodanoželezitan
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na tetrarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
b) Fluorid amonný reaguje s tetrarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu amonného a rhodanidů amonného a draselného
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem amonným a rhodanidy amonným a draselným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, tetrarhodanoželezitanu draselného a síranu amonného
19.
II
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na tetrarhodanoželezitan
b) Hydrogenfluorid reaguje neutrálním prostředí s tetrarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a tetrarhodanoželezitan
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na tetrarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
b) Hydrongenfluorid amonný reaguje s tetrarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu amonného, rhodanidu draselného a kyseliny rhodanovodíkové
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem amonným, kyselinou rhodanodovodíkovou a rhodanidem draselným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, tetrarhodanoželezitanu draselného a kyseliny sírové
20.
I.
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na hexarhodanoželezitan
b) Fluorid reaguje s hexarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a hexarhodanoželezitan
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na hexarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
b) Fluorid amonný reaguje s hexarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu draselného a rhodanidu amonného
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem draselným a rhodanidem amonným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, hexarhodanoželezitanu draselného a síranu amonného
20.
II.
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na hexarhodanoželezitan
b) Hydrogenfluorid reaguje neutrálním prostředí s hexarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a hexarhodanoželezitan
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na hexarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
b) Hydrogenfluorid amonný reaguje s hexarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu draselného, rhodanidu amonného a kyseliny rhodanovodíkové
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem draselným, kyselinou rhodanodovodíkovou a rhodanidem amonným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, hexarhodanoželezitanu draselného a kyseliny sírové
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]