Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 04.05.2008 17:58:19
Reakce vápníku - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce Ca][minerály Ca]
  Zadání rovnic
[vápník výroba][vápník reakce][oxid][hydroxid][uhličitan][chlorové vápno]
Výroba vápníku
01. Vápník lze vyrobit elektrolýzou taveniny chloridu vápenatého.
02. Vápník lze vyrobit redukcí chloridu vápenatého hliníkem.
Reakce vápníku
03. a) Vápník redukuje oxid lithný
b) Vápník redukuje oxid vanadičný (za pomoci chloridu vápenatého)
c) Vápník redukuje fluorid uraničitý
04. a) Vápník reaguje s vodou.
b) Vápník reaguje s kyselinou chlorovodíkovou.
c) Vápník se slučuje s dusíkem.
Oxid vápenatý
05. Oxid vápenatý se při působení uhlíku mění na karbid vápníku.
06. Oxid vápenatý reaguje se sulfidem rtuťnatým za vzniku rtuti.
Hydroxid vápenatý
07. Hydroxid vápenatý reaguje s uhličitanem sodným při kaustifikaci sody.
Uhličitan vápenatý
08. Uhličitan vápenatý se žíháním rozkládá.
09. Uhličitan vápenatý reaguje s kyselinou chlorovodíkovou.
10. Uhličitan vápenatý vzniká reakcí hydrogenuhličitanu vápenatého s hydroxidem vápenatým.
11. Hydroxid sodný se vyrábí kaustifikací sody.
Chlornan vápenatý a chlorové vápno
12. a) Chlornan vápenatý oxiduje síran manganatý v prostředí hydroxidu vápenatého na hydrát oxidu manganičitého (dále vznikají chlorid a síran vápenatý)
b) Chlorové vápno oxiduje síran manganatý na hydrát oxidu manganičitého (dále vznikají chlorid, chlornan a síran vápenatý)
13. a) Chlornan vápenatý oxiduje peroxid vodíku na kyslík (dále vzniká chlorid vápenatý)
b) Chlorové vápno oxiduje peroxid vodíku na kyslík (dále vznikají chlorid a hydroxid vápenatý)
14. a) Chlornan vápenatý oxiduje hexakyanoželeznatan draselný v prostředí hydroxidu vápenatého na hexakyanoželezitan draselný (dále vzniká chlorid vápenatý a hydroxidy draselný a vápenatý)
b) Chlorové vápno oxiduje hexakyanoželeznatan draselný na hexakyanoželezitan draselný (dále vzniká chlorid vápenatý a hydroxidy draselný a vápenatý)
15. a) Chlornan vápenatý oxiduje chlorid nikelnatý v prostředí hydroxidu vápenatého na hydroxid niklitý (dále vzniká chlorid vápenatý)
b) Chlorové vápno oxiduje chlorid nikelnatý na hydroxid niklitý (dále vznikají chlorid a chlornan vápenatý)
c) Chlorové vápno oxiduje síran nikelnatý na hydroxid niklitý (dále vznikají chlorid, chlornan a síran vápenatý)
d) Chlorové vápno oxiduje fosforečnan trinikelnatý na hydroxid niklitý (dále vznikají chlorid, chlornan a orthofosforečnan vápenatý)
16. a) Chlornan vápenatý oxiduje hexahydrát chloridu kobaltnatého v prostředí hydroxidu vápenatého na hydroxid kobaltitý (dále vzniká chlorid vápenatý)
b) Chlorové vápno oxiduje hexahydrát chloridu kobaltnatého na hydroxid kobaltitý (dále vznikají chlorid a chlornan vápenatý)
17. a) Chlornan vápenatý oxiduje síran chromitý v prostředí hydroxidu vápenatého na chroman vápenatý (dále vznikají chlorid a síran vápenatý)
b) Chlorové vápno oxiduje síran chromitý na chroman vápenatý (dále vznikají chlorid, chlornan a síran vápenatý)
18. a) Chlornan vápenatý oxiduje síran manganatý v prostředí hydroxidu vápenatého na manganistan vápenatý (dále vznikají chlorid a síran vápenatý)
b) Chlorové vápno oxiduje síran manganatý na manganistan vápenatý (dále vznikají chlorid, chlornan a síran vápenatý)
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]