Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 18.04.2003 15:46:48
Reakce stroncia - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce Sr][minerály Sr]
  Zadání rovnic
1. Stroncium se slučuje s dusíkem.
Výroba stroncia
2. stroncium lze vyrobit elektrolýzou taveniny chloridu strontnatého.
3. stroncium lze vyrobit redukcí oxidu strontnatého hliníkem.
Hydroxid strontnatý
4. Hydroxid strontnatý reaguje s uhličitanem sodným.
Uhličitan strontnatý
5. Uhličitan strontnatý se žíháním rozkládá.
6. Uhličitan strontnatý reaguje s kyselinou chlorovodíkovou.
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]