Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 12.04.2003 02:51:26
Reakce manganu - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce Mn][minerály Mn]
  Zadání rovnic
[mangan][manganistan v kyselém prostředí][manganistan v neutrálním prostředí][manganistan v zásaditém prostředí][manganany][manganaté soli][oxid manganičitý]
Výroba manganu a některé jeho reakce
01. a) Mangan se vyrábí redukcí oxidu manganičitého uhlíkem
b) Mangan se vyrábí redukcí oxidu manganato-manganitého uhlíkem
c) Mangan se vyrábí redukcí oxidu manganitého uhlíkem
d) Mangan se vyrábí redukcí oxidu manganatého uhlíkem
e) Mangan se vyrábí redukcí oxidu manganato-manganitého hliníkem
02. a) Mangan reaguje s kyselinou chlorovodíkovou.
b) Mangan reaguje s kyselinou trihydrogenfoasforečnou.
Reakce manganistanu v kyselém prostředí
03. a) Manganistan je redukován thiosíranem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Manganistan draselný je redukován thiosíranem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
c) Manganistan draselný je redukován thiosíranem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
d) Manganistan draselný je redukován thiosíranem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan a síran manganatý.
e) Manganistan draselný je redukován thiosíranem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan a síran manganatý.
f) Manganistan vápenatý je redukován thiosíranem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan a síran manganatý.
04. a) Manganistan je redukován sulfidem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Manganistan draselný je redukován sulfidem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
c) Manganistan draselný je redukován sulfidem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
d) Manganistan draselný je redukován sulfidem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
e) Manganistan draselný je redukován sulfidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
f) Manganistan vápenatý je redukován sulfidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
05. a) Manganistan je redukován siřičitanem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Manganistan draselný je redukován siřičitanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
c) Manganistan draselný je redukován siřičitanem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
d) Manganistan draselný je redukován siřičitanem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
e) Manganistan draselný je redukován siřičitanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
f) Manganistan vápenatý je redukován siřičitanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
06. a) Manganistan je redukován dusitanem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Manganistan draselný je redukován dusitanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
c) Manganistan draselný je redukován dusitanem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
d) Manganistan draselný je redukován dusitanem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
e) Manganistan draselný je redukován dusitanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
f) Manganistan vápenatý je redukován dusitanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
07. a) Manganistan je redukován jodidem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Manganistan draselný je redukován jodidem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
c) Manganistan draselný je redukován jodidem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
d) Manganistan draselný je redukován jodidem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
e) Manganistan draselný je redukován jodidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
f) Manganistan vápenatý je redukován jodidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
08. a) Manganistan je redukován chloridem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Manganistan draselný je redukován kyselinou chlorovodíkovou na chlorid manganatý.
09. a) Manganistan je redukován hexakyanoželeznatanem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
c) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
d) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
e) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanemm sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
f) Manganistan vápenatý je redukován hexakyanoželeznatanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
10. a) Manganistan je redukován trioxoarsenitanem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
c) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
d) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
e) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
f) Manganistan vápenatý je redukován trioxoarsenitanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
11. Pevný manganistan draselný je redukován koncenrovanou kyselinou sírovou na síran manganatý.
12. Pevný manganistan draselný při zahřívání uvolňuje kyslík.
Reakce manganistanu v neutrálním prostředí
13. a) Manganistan je redukován thiosíranem v neutrálním prostředí na hydrát oxidu manganičitého.
b) Manganistan draselný je redukován thiosíranem draselným na hydrát oxidu manganičitého.
c) Manganistan draselný je redukován thiosíranem sodným na hydrát oxidu manganičitého.
14. a) Manganistan je redukován sulfidem v neutrálním prostředí na hydrát oxidu manganičitého.
b) Manganistan draselný je redukován sulfidem draselným na hydrát oxidu manganičitého.
c) Manganistan draselný je redukován sulfidem sodným na hydrát oxidu manganičitého.
15. a) Manganistan je redukován siřičitanem v neutrálním prostředí na hydrát oxidu manganičitého.
b) Manganistan draselný je redukován siřičitanem draselným na hydrát oxidu manganičitého.
c) Manganistan draselný je redukován siřičitanem sodným na hydrát oxidu manganičitého.
16. a) Manganistan je redukován dusitanem v neutrálním prostředí na hydrát oxidu manganičitého.
b) Manganistan draselný je redukován dusitanem draselným na hydrát oxidu manganičitého.
c) Manganistan draselný je redukován dusitanem sodným na hydrát oxidu manganičitého.
17. a) Manganistan je redukován jodidem v neutrálním prostředí na hydrát oxidu manganičitého.
b) Manganistan draselný je redukován jodidem draselným na hydrát oxidu manganičitého.
c) Manganistan draselný je redukován jodidem sodným na hydrát oxidu manganičitého.
18. a) Manganistan je redukován hexakyanoželeznatanem v neutrálním prostředí na hydrát oxidu manganičitého.
b) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem draselným na hydrát oxidu manganičitého.
c) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem sodným na hydrát oxidu manganičitého.
19. a) Manganistan je redukován trioxoarsenitanem v neutrálním prostředí na hydrát oxidu manganičitého.
b) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem draselným na hydrát oxidu manganičitého.
c) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem sodným na hydrát oxidu manganičitého.
Reakce manganistanu v zásaditém prostředí
20. a) Manganistan je redukován v zásaditém prostředí na manganan.
b) Manganistan draselný je redukován v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.
c) Manganistan sodný je redukován v prostředí hydroxidu draselného na manganan sodný a draselný.
21. a) Manganistan je redukován thiosíranem ve vhodném prostředí na manganan.
b) Manganistan draselný je redukován thiosíranem draselným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.
c) Manganistan draselný je redukován thiosíranem sodným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.
d) Manganistan vápenatý je redukován thiosíranem sodným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.a vápenatý.
22. a) Manganistan je redukován sulfidem ve vhodném prostředí na manganan.
b) Manganistan draselný je redukován sulfidem draselným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.
c) Manganistan draselný je redukován sulfidem sodným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.
d) Manganistan vápenatý je redukován sulfidem sodným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.a vápenatý.
23. a) Manganistan je redukován siřičitanem ve vhodném prostředí na manganan.
b) Manganistan draselný je redukován siřičitanem draselným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.
c) Manganistan draselný je redukován siřičitanem sodným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.
d) Manganistan vápenatý je redukován siřičitanem sodným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.a vápenatý.
24. a) Manganistan je redukován dusitanem ve vhodném prostředí na manganan.
b) Manganistan draselný je redukován dusitanem draselným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.
c) Manganistan draselný je redukován dusitanem sodným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.
d) Manganistan vápenatý je redukován dusitanem sodným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.a vápenatý.
25. a) Manganistan je redukován trioxoarsenitanem ve vhodném prostředí na manganan.
b) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem draselným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.
c) Manganistan draselný je redukován trioxoarsenitanem sodným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.
d) Manganistan vápenatý je redukován trioxoarsenitanem sodným v prostředí hydroxidu draselného na manganan draselný.a vápenatý.
Reakce mangananu
26. a) Manganan v neutrálním prostředí disproporcionuje.
b) Manganan draselný v neutrálním prostředí disproporcionuje.
27. a) Manganan v kyselém prostředí disproporcionuje.
b) Manganan draselný v prostředí kyseliny sírové disproporcionuje.
28. Z mangananu draselného vzniká elektrolytickou oxidací manganistan
Reakce oxidu manganičitého
29. a) Oxid manganičitý je redukován thiosíranem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Oxid manganičitý je redukován thiosíranem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
b) Oxid manganičitý je redukován thiosíranem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan a síran manganatý.
30. a) Oxid manganičitý je redukován sulfidem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Oxid manganičitý je redukován sulfidem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
b) Oxid manganičitý je redukován sulfidem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
31. a) Oxid manganičitý je redukován siřičitanem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Oxid manganičitý je redukován siřičitanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
b) Oxid manganičitý je redukován siřičitanem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
32. a) Oxid manganičitý je redukován dusitanem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Oxid manganičitý je redukován dusitanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
b) Oxid manganičitý je redukován dusitanem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
33. a) Oxid manganičitý je redukován jodidem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Oxid manganičitý je redukován jodidem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
b) Oxid manganičitý je redukován jodidem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
34. a) Oxid manganičitý je redukován chloridem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Oxid manganičitý je redukován kyselinou chlorovodíkovou v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
35. Oxid manganičitý je redukován horkou kyselinou sírovou.
36. a) Oxid manganičitý je redukován hexakyanoželeznatanem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Oxid manganičitý je redukován hexakyanoželeznatanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
b) Oxid manganičitý je redukován hexakyanoželeznatanem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
37. a) Oxid manganičitý je redukován trioxoarsenitanem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Oxid manganičitý je redukován trioxoarsenitanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
b) Oxid manganičitý je redukován trioxoarsenitanem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
Reakce manganatých solí
38. a) Manganatá sůl je oxidována oxidem olovičitým v prostředí kyseliny dusičné za varu.
b) Síran manganatý je oxidován oxidem olovičitým v prostředí kyseliny dusičné za varu.
39. a) Manganatá sůl je oxidována bismutičnanem v kyselém prostředí za varu.
b) Síran manganatý je oxidován bismutičnanem draselným v prostředí kyseliny dusičné za varu.
40. a) Manganatá sůl je oxidována jodistanem v kyselém prostředí za varu.
b) Síran manganatý je oxidován jodistanem draselným v prostředí kyseliny dusičné za varu.
41. a) Peroxodisíran reaguje s manganatou solí ve vhodném prostředí.Vzniká síran a hydrát oxidu manganičitého
b) Peroxodisíran draselný reaguje se síranem manganatým v prostředí hydroxidu draselného.Vznikají síran draselný a hydrát oxidu manganičitého
c) Peroxodisíran draselný reaguje s chloridem manganatým v prostředí hydroxidu vápenatého.Vznikají síran draselný a vápenatý, chlorid vápenatý a hydrát oxidu manganičitého.
42. a) Peroxodisíran reaguje s manganatou solí ve vhodném prostředí za katalýzy stříbrnou solí. Vzniká síran a manganistan
b) Peroxodisíran draselný reaguje se síranem manganatým v prostředí hydroxidu draselného za katalýzy stříbrnou solí . Vznikají síran draselný a manganistan draselný
c) Peroxodisíran draselný reaguje s chloridem manganatým v prostředí hydroxidu vápenatého za katalýzy stříbrnou solí. Vznikají síran draselný a manganatý a manganistan vápenatý.
43. a) Manganatá sůl je oxidována ve vhodném prostředí bromnanem
b) Síran manganatý je oxidován bromnanem sodným v prostředí hydroxidu draselného.
c) Chlorid manganatý je oxidován bromannem draselným v prostředí hydroxidu vápenatého.
44. a) Manganatá sůl je oxidována ve vhodném prostředí bromnanem za katalýzy měďnatou solí.
b) Síran manganatý je oxidován bromnanem sodným v prostředí hydroxidu draselného za katalýzy měďnatou solí .
c) Chlorid manganatý je oxidován bromannem draselným v prostředí hydroxidu vápenatého za katalýzy měďnatou solí.
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]