Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 03.12.2005 21:51:21
Reakce chromu - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce Cr][minerály Cr]
  Zadání rovnic
[chrom][chromité soli][oxid chromitý][hydroxid chromitý][dichromany][chromany]
Výroba chromu a některé jeho reakce
01. Chrom vzniká aluminotermicky z oxidu chromitého.
02. Ferrochrom vzniká redukcí chromitu (dichromitanu železnatého) uhlíkem.
03. Chrom vzniká z oxidu chromitého redukcí křemíkem.
Reakce chromitých solí
04. a) Chromitá sůl je redukována zinkem.
b) Chlorid chromitý je redukován zinkem.
05. a) Chromitá sůl reaguje s hydroxidem na příslušný hydroxid.
b) Chlorid chromitý reaguje s hydroxidem sodným na příslušný hydroxid
06. a) Chromitá sůl reaguje s přebytkem hydroxidu.
b) Chlorid chromitý reaguje s přebytkem hydroxidu sodného.
07. a) Chromitá sůl se oxiduje peroxidem vodíku ve vhodném prostředí.
b) Chlorid chromitý se oxiduje peroxidem vodíku v prostředí hydroxidu draselného.
c) Tetrahydroxochromitan se oxiduje peroxidem vodíku ve vhodném prostředí.
d) Tetrahydroxochromitan sodný se oxiduje peroxidem vodíku v prostředí hydroxidu draselného.
08. a) Chromitá sůl se oxiduje bromnanem ve vhodném prostředí.
b) Chlorid chromitý se oxiduje bromnanem sodným v prostředí hydroxidu draselného.
c) Tetrahydroxochromitan se oxiduje bromnanem ve vhodném prostředí.
d) Tetrahydroxochromitan sodný se oxiduje bromnanem sodným v prostředí hydroxidu draselného.
Reakce oxidu chromitého
09. Oxid chromitý se oxiduje v tavenině uhličitanu sodného vzdušným kyslíkem.
10. Oxid chromitý se oxiduje v tavenině uhličitanu sodného dusičnanem draselným.
11. Směsný oxid chromitoželeznatý (chromit neboli dichromitanželeznatý) se oxiduje v tavenině uhličitanu sodného vzdušným kyslíkem.
12. Směsný oxid chromitoželeznatý (chromit neboli dichromitanželeznatý) se oxiduje v tavenině uhličitanu sodného dusičnanem draselným.
13. Oxid chromitý se oxiduje při tavení s peroxidem sodným.
Reakce hydroxidu chromitého
14. a) Hydroxid chromitý reaguje s přebytkem hydroxidu.
b) Hydroxid chromitý reaguje s hydroxidem sodným.
15. a) Hydroxid chromitý se oxiduje peroxidem vodíku ve vhodném prostředí.
b) Hydroxid chromitý se oxiduje peroxidem vodíku v prostředí hydroxidu draselného.
c) Tetrahydroxochromitan se oxiduje peroxidem vodíku ve vhodném prostředí.
d) Tetrahydroxochromitan sodný se oxiduje peroxidem vodíku v prostředí hydroxidu draselného.
Reakce dichromanů
16. Dichroman amonný se teplem rozkládá
17. Dichroman draselný reaguje s chloridem draselným a kyselinou sírovou za vzniku dichlorid-dioxidu chromového.
18. a) Dichroman se ve vhodném prostředí mění na chroman.
b) Dichroman draselný reaguje s hydroxidem sodným.
19. a) Dichroman je redukován ve vhodném prostředí jodidem.
b) Dichroman draselný je redukován jodidem draselným v prostředí kyseliny sírové.
c) Dichroman draselný je redukován jodidem sodným v prostředí kyseliny sírové.
d) Dichroman draselný je redukován jodidem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
e) Dichroman draselný je redukován jodidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
f) Dichroman vápenatý je redukován jodidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
20. a) Dichroman reaguje ve zředěném kyselém roztoku s peroxidem vodíku za vzniku nestálého diperoxidu-oxiduchromového.
b) Dichroman draselný reaguje v přítomnosti kyseliny chlorovodíkové s peroxidem vodíku za vzniku nestálého diperoxidu-oxiduchromového.
21. a) Dichroman je redukován ve vhodném prostředí peroxidem vodíku.
b) Dichroman draselný je redukován peroxidem vodíku. v prostředí kyseliny chlorovodíkové.
b) Dichroman draselný je redukován peroxidem vodíku. v prostředí kyseliny sírové.
22. a) Dichroman je redukován thiosíranem ve vhodném prostředí na chromitou sůl.
b) Dichroman draselný je redukován thiosíranem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
c) Dichroman draselný je redukován thiosíranem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
d) Dichroman draselný je redukován thiosíranem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
e) Dichroman draselný je redukován thiosíranem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
f) Dichroman vápenatý je redukován thiosíranem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
23. a) Dichroman je redukován sulfidem ve vhodném prostředí na chromitou sůl.
b) Dichroman draselný je redukován sulfidem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
c) Dichroman draselný je redukován sulfidem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
d) Dichroman draselný je redukován sulfidem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
e) Dichroman draselný je redukován sulfidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
f) Dichroman vápenatý je redukován sulfidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
24. a) Dichroman je redukován siřičitanem ve vhodném prostředí na chromitou sůl.
b) Dichroman draselný je redukován siřičitanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
c) Dichroman draselný je redukován siřičitanem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
d) Dichroman draselný je redukován siřičitanem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
e) Dichroman draselný je redukován siřičitanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
f) Dichroman vápenatý je redukován siřičitanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
Reakce chromanů
25. a) Chroman je redukován thiosíranem ve vhodném prostředí na chromitou sůl.
b) Chroman draselný je redukován thiosíranem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
c) Chroman draselný je redukován thiosíranem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
d) Chroman draselný je redukován thiosíranem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
e) Chroman draselný je redukován thiosíranem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
f) Chroman vápenatý je redukován thiosíranem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
26. a) Chroman je redukován sulfidem ve vhodném prostředí na chromitou sůl.
b) Chroman draselný je redukován sulfidem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
c) Chroman draselný je redukován sulfidem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
d) Chroman draselný je redukován sulfidem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
e) Chroman draselný je redukován sulfidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
f) Chroman vápenatý je redukován sulfidem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
27. a) Chroman je redukován siřičitanem ve vhodném prostředí na chromitou sůl.
b) Chroman draselný je redukován siřičitanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
c) Chroman draselný je redukován siřičitanem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran chromitý.
d) Chroman draselný je redukován siřičitanem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
e) Chroman draselný je redukován siřičitanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
f) Chroman vápenatý je redukován siřičitanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan chromitý.
Reakce chromanu (v detekční trubičce na alkohol)
28. a) Chroman draselný v detekční trubici na silikagelu se redukuje působením ethylalkoholu na příslušnou zelenou chromitou sůl za vzniku kyseliny octové.
b) Chroman draselný v detekční trubici na silikagelu se redukuje působením ethylalkoholu na příslušnou zelenou chromitou sůl za vzniku octanu draselného.
[chrom][chromité soli][oxid chromitý][hydroxid chromitý][dichromany][chromany]
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][poloreakce S][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]