08.05.2002 12:10:40
Chrom - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice Cr][minerály Cr]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápisy poloreakcí
V kyselém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
6/5 Cr2O7-2/ Cr+V Cr+V= slouč., kde v aniontu je Cr v ox. stavu +5 +0,55
6/4 Cr2O7-2/ Cr+IV Cr+IV= slouč., kde v aniontu je Cr v ox. stavu +4 +0,95
6/3 Cr2O7-2 / Cr+3 Cr2O7-2 + 14H+ + 6e---› 2Cr+3 + 7H2O +1,38
5/4 Cr+V/ Cr+IV Cr+V,Cr+IV= slouč., kde v aniontu je Cr v ox. stavu +5,resp.+4 +1,34
5/3 Cr+V/ Cr+3 Cr+V= slouč., kde v aniontu je Cr v ox. stavu +5 +1,72
4/3 Cr+IV/ Cr+3 Cr+IV= slouč., kde v aniontu je Cr v ox. stavu +4 +2,10
3/2 Cr+3 / Cr+2 Cr+3 + e---› Cr+2 - 0,424
3/0 Cr+3 / Cr Cr+3 + 3e---› Cr - 0,74
2/0 Cr+2 / Cr Cr+2 + 2e---› Cr - 0,90
V zásaditém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
6/3 CrO4-2 / Cr(OH)3 CrO4-2 + 3e- + 4H2O --› Cr(OH)3 + 5OH-1 - 0,11
6/3 CrO4-2/[Cr(OH)4]-1 CrO4-2 + 3e- + 4H2O --› [Cr(OH)4]-1 + 4OH-1 - 0,72
3/0 Cr(OH)3 / Cr Cr(OH)3 + 3e- --› Cr + 3OH-1 - 0,33
3/0 [Cr(OH)4]-1 / Cr [Cr(OH)4]-1 + 3e- --›Cr + 4OH-1 - 0,33
Metodika postupu při zápisu vybrané poloreakce v zásaditém prostředí [zde klik na podrobnější]
6/3 CrO4-2/[Cr(OH)4]-1 CrO4-2 + 3e- + 4H2O --› [Cr(OH)4]-1 + 4OH-1 - 0,72
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
CrO4-2 --› [Cr(OH)4]-1
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
CrO4-2 + 3e- --› [Cr(OH)4]-1
3. Kontrola nábojů (u reaktantů -5 u produktů -1) a jejich vyrovnání za pomoci hydroxidových aniontů OH-1 [pozn:vzhledem k zásaditému prostředí by mělo(přesně vzato) být na straně reaktantů xOH-1 a na straně produktů (x+4)OH-1].
CrO4-2 + 3e- --› [Cr(OH)4]-1 + 4OH-1
Kontrola a úprava vodíků a kyslíků za pomoci vody
CrO4-2 + 3e- + 4H2O --› [Cr(OH)4]-1 + 4OH-1

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[rovnice Cr][minerály Cr]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]