08.05.2002 14:13:34
Neptunium - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice Np]

Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápisy poloreakcí
V kyselém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
7/6 NpO3 +1 / NpO2 +2 NpO3 +1 + 2H+ + e---› NpO2 +2 + H2O +2,04
6/5 NpO2 +2 / NpO2 +1 NpO2 +2 + e---› NpO2 +1 +1,24
6/4 NpO2 +2 / Np +4 NpO2 +2 + 4H+ + 2e---› Np +4 + 2H2O +0,94
5/4 NpO2 +1 / Np +4 NpO2 +1 + 4H+ + e---› Np +4 + 2H2O +0,66
5/3 NpO2 +1 / Np +3 NpO2 +1 + 4H+ + 2e---› Np +3 + 2H2O +0,45
4/3 Np +4 / Np +3 Np +4 + e---› Np +3 +0,18
4/0 Np +4 / Np Np +4 + 4e---› Np - 1,30
3/2 Np +3 / Np +2 Np +3 + e---› Np +2 - 4,7
3/0 Np +3 / Np Np +3 + 3e---› Np -1,79
2/0 Np +2 / Np Np +2 + 2e---› Np - 0,3
V zásaditém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
7/6 NpO5 -3 / NpO2(OH)2 NpO5 -3 + e- + 3H2O --› NpO2(OH)2 + 4OH-1 +0,58
6/5 NpO2(OH)2 / NpO2(OH) NpO2(OH)2 + e---› NpO2(OH) + OH-1 +0,6
5/4 NpO2(OH) / NpO2 NpO2(OH) + e---› NpO2 + OH-1 +0,3
4/3 NpO2 / Np(OH)3 NpO2 + e- + 2H2O --› Np(OH)3 + OH-1 - 2,1
3/0 Np(OH)3 / Np Np(OH)3 + 3e- --› Np + 3OH-1 - 2,2
Metodika postupu při zápisu vybrané poloreakce v kyselém prostředí [zde klik na podrobnější]
5/3 NpO2 +1 / Np +3 NpO2 +1 + 4H+ + 2e---› Np +3 + 2H2O +0,45
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
NpO2 +1--› Np +3
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
NpO2 +1 + 2e---› Np +3
3. Kontrola nábojů (u reaktantů -1 u produktů 3) a jejich vyrovnání za pomoci vodíkových kationtů H+1 [pozn:přesnější by bylo vyrovnání za pomoci oxoniových kationtů H3O+]
NpO2 +1 + 4H+ + 2e---› Np +3
4. Kontrola a doplnění vodíků a kyslíků za pomoci vody
NpO2 +1 + 4H+ + 2e---› Np +3 + 2H2O

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]