08.05.2002 11:55:35
Stříbro - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice Ag][minerály Ag]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápisy poloreakcí
V kyselém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
3/2 Ag2O3 / Ag+2 Ag2O3 + 6H+ + 2e---› 2Ag+2 + 3H2O +1,360
3/2 Ag2O3 / AgO Ag2O3 + 2H+ + 2e---› 2AgO + H2O +1,569
3/1 Ag2O3 / Ag+1 Ag2O3 + 6H+ + 4e---› 2Ag+1 + 3H2O +1,670
2/1 AgO / Ag2O 2AgO + 2H+ + 2e---› Ag2O + H2O +1,398
1/0 Ag+1 / Ag Ag+1 + e---› Ag +0,7991
1/0 Ag2O / Ag Ag2O + 2H+ + 2e---› 2Ag + H2O +1,173
V zásaditém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
3/2 Ag2O3 / Ag2O2 Ag2O3+ 2e- + H2O --› Ag2O2 + 2OH-1 +1,711
3/2 Ag2O3 / AgO Ag2O3+ 2e- + H2O --› 2AgO + 2OH-1 +0,739
3/1 Ag2O3 / Ag+1 Ag2O3+ 4e- + 3H2O --› 2Ag+1 + 6OH-1 +1,757
2/1 AgO / Ag2O 2AgO+ 2e- + H2O --› Ag2O + 2OH-1 +0,604
1/0 Ag2O / Ag Ag2O+ 2e- + H2O --› 2Ag + 2OH-1 +0,342
Metodika postupu při zápisu vybrané poloreakce v zásaditém prostředí [zde klik na podrobnější]
1/0 Ag2O / Ag Ag2O+ 2e- + H2O --› 2Ag + 2OH-1 +0,342
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
Ag2O --› 2Ag
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
Ag2O+ 2e- --› 2Ag
3. Kontrola nábojů (u reaktantů -2 u produktů 0) a jejich vyrovnání za pomoci hydroxidových aniontů OH-1 [pozn:vzhledem k zásaditému prostředí by mělo(přesně vzato) být na straně reaktantů xOH-1 a na straně produktů (x+2)OH-1].
Ag2O+ 2e- --› 2Ag + 2OH-1
Kontrola a úprava vodíků a kyslíků za pomoci vody
Ag2O+ 2e- + H2O --› 2Ag + 2OH-1

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[rovnice Ag][minerály Ag]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]