08.05.2002 14:23:02
Ruthenium - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice Ru][minerály Ru]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápis poloreakcí
V kyselém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
8/7 RuO4 / RuO4-1 RuO4 + e---› RuO4-1 +0,99
8/4 RuO4 / RuO2 RuO4 + 4H+ + 4e---› RuO2 + 2H2O +1,387
8/4 RuO4 / Ru(OH)2+2 RuO4 + 6H+ + 4e---› Ru(OH)2+2 + 2H2O +1,4
8/0 RuO4 / Ru RuO4 + 8H+ + 8e---› RuO2 + 4H2O +1,04
7/6 RuO4-1 / RuO2+2 RuO4-1 + 4H+ + e---› RuO2+2 + 2H2O +1,6
7/2 RuO4-1 / Ru+2 RuO4-1 + 8H+ + 5e---› Ru+2 + 4H2O +1,368
6/4 RuO2+2/Ru(OH)2+2 RuO2+2 + 2H+ + 2e---› Ru(OH)2+2 +1,5
6/2 RuO4-2 / Ru+2 RuO4-2 + 8H+ + 4e---› Ru+2 + 4H2O +1,563
4/3 Ru(OH)2+2 / Ru+3 Ru(OH)2+2 + 2H+ + e---› Ru+3 + 2H2O +0,86
4/2 RuO2 / Ru+2 RuO2 + 4H+ + 2e---› Ru+2 + 2H2O +1,120
4/0 Ru(OH)2+2 / Ru Ru(OH)2+2 + 2H+ + 4e---› Ru + 2H2O +0,68
3/2 Ru+3 / Ru+2 Ru+3 + e---› Ru+2 +0,249
2/0 Ru+2 / Ru Ru+2 + 2e---› Ru +0,455
Metodika postupu na zvoleném příkladu při zápisu poloreakce v kyselém prostředí [zde klik na podrobnější]
8/0 RuO4 / Ru RuO4 + 8H+ + 8e---› RuO2 + 4H2O +1,04
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
RuO4 --› Ru
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
RuO4 + 8e---› Ru
3. Kontrola a doplnění nábojů (u reaktantů - 8, u produktů 0) za pomoci vodíkových kationtů (přesnější by bylo za pomoci oxoniových kationtů H3O +1)
RuO4 + 8H+ + 8e---› Ru
4. Kontrola a doplnění vodíků a kyslíků za pomoci vody
RuO4 + 8H+ + 8e---› Ru + 4H2O

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[rovnice Ru][minerály Ru]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]