08.05.2002 14:30:22
Xenon - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[reakce Xe]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápis poloreakcí
V kyselém prostředí
ox.č. redox pár poloreakce E0[V]
8/6 H4XeO6 / XeO3 H4XeO6 + 2H+ + 2e---› XeO3 + 3H2O +2,42
8/0 H4XeO6 / Xe H4XeO6 + 8H+ + 8e---› Xe + 6H2O +2,18
6/0 XeO3 / Xe XeO3 + 6H+ + 6e---› Xe + 3H2O +2,12
2/1 XeF2 / XeF XeF2 + H+ + e---› XeF + HF +0,9
2/0 XeF2 / Xe XeF2 + 2H+ + 2e---› Xe + 2HF +2,32
1/0 XeF / Xe XeF + H+ + e---› Xe + HF +3,4
V zásaditém prostředí
ox.č. redox pár poloreakce E0[V]
8/6 [HXeO6]-3 / [HXeO4]-1 [HXeO6]-3 + 2e-+ 2H2O --› [HXeO4]-1 + 4OH-1 +0,99
8/0 [HXeO6]-3 / Xe [HXeO6]-3 + 8e-+ 5H2O --› Xe + 11OH-1 +1,18
6/0 [HXeO4]-1 / Xe [HXeO4]-1 + 6e-+ 3H2O --› Xe + 7OH-1 +1,24
Metodika postupu na zvoleném příkladu při zápisu poloreakce v kyselém prostředí [zde klik na podrobnější]
8/6 H4XeO6 / XeO3 H4XeO6 + 2H+ + 2e---› XeO3 + 3H2O +2,42
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
H4XeO6---› XeO3
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
H4XeO6 + 2e---› XeO3
3. Kontrola a doplnění nábojů (u reaktantů - 2, u produktů 0) za pomoci vodíkových kationtů (přesnější by bylo za pomoci oxoniových kationtů H3O +1)
H4XeO6 + 2H+ + 2e---› XeO3
4. Kontrola a doplnění vodíků a kyslíků za pomoci vody
H4XeO6 + 2H+ + 2e---› XeO3 + 3H2O

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[nahoru][reakce Xe][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]