08.05.2002 11:57:14
Americium - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice Am]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápisy poloreakcí
V kyselém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
6/5 AmO2 +2 / AmO2 +1 AmO2 +2 + e---› AmO2 +1 +1,59
6/4 AmO2 +2 / Am +4 AmO2 +2 + 4H+ + 2e---› Am +4 + 2H2O +1,20
6/3 AmO2 +2 / Am +3 AmO2 +2 + 4H+ + 3e---› Am +3 + 2H2O +1,68
5/4 AmO2 +1 / Am +4 AmO2 +1 + 4H+ + e---› Am +4 + 2H2O +0,82
5/3 AmO2 +1 / Am +3 AmO2 +1 + 4H+ + 2e---› Am +3 + 2H2O +1,72
4/3 Am +4 / Am +3 Am +4 + e---› Am +3 +2,62
4/0 Am +4 / Am Am +4 + 4e---› Am - 0,9
3/2 Am +3 / Am +2 Am +3 + e---› Am +2 - 2,3
3/0 Am +3 / Am Am +3 + 3e---› Am - 2,07
2/0 Am +2 / Am Am +2 + 2e---› Am - 1,95
V zásaditém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
6/5 AmO2(OH)2 / AmO2(OH) AmO2(OH)2 + e---› AmO2(OH) + OH-1 +0,9
5/4 AmO2(OH) / AmO2 AmO2(OH) + e---› AmO2 + OH-1 +0,7
4/3 AmO2 / Am(OH)3 AmO2 + e- + 2H2O --› Am(OH)3 + OH-1 +0,22
3/0 Am(OH)3 / Am Am(OH)3 + 3e- --› Am + 3OH-1 - 2,53
Metodika postupu při zápisu vybrané poloreakce v kyselém prostředí [zde klik na podrobnější]
6/4 AmO2 +2 / Am +4 AmO2 +2 + 4H+ + 2e---› Am +4 + 2H2O +1,20
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
AmO2 +2--› Am +4
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
AmO2 +2 + 2e---› Am +4
3. Kontrola nábojů (u reaktantů 0 u produktů 4) a jejich vyrovnání za pomoci vodíkových kationtů H+1 [pozn:přesnější by bylo vyrovnání za pomoci oxoniových kationtů H3O+]
AmO2 +2 + 4H+ + 2e---› Am +4
4. Kontrola a doplnění vodíků a kyslíků za pomoci vody
AmO2 +2 + 4H+ + 2e---› Am +4 + 2H2O

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]