08.05.2002 12:24:31
Iridium - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice Ir]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápis poloreakcí
V kyselém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
4/3 IrO2 / Ir+3 IrO2 + 4H+ + e---› Ir+3 + 2H2O +0,223
4/3 [IrCl6]-2 / [IrCl6]-3 [IrCl6]-2 + e---› [IrCl6]-3 +0,867
4/3 [IrBr6]-2 / [IrBr6]-3 [IrBr6]-2 + e---› [IrBr6]-3 +0,805
4/3 [IrI6]-2 / [IrI6]-3 [IrI6]-2 + e---› [IrI6]-3 +0,49
4/0 IrO2 / Ir IrO2 + 4H+ + 4e---› Ir + 2H2O +0,926
3/0 Ir+3 / Ir Ir+3 + 3e---› Ir +1,188
3/0 [IrCl6]-3 / Ir [IrCl6]-3 + 3e---› Ir + 6Cl-1 +0,86
3/0 [IrBr6]-3 / Ir [IrBr6]-3 + 3e---› Ir + 6Br-1  
3/0 [IrI6]-3 / Ir [IrI6]-3 + 3e---› Ir + 6I-1  
Metodika postupu na zvoleném příkladu při zápisu poloreakce v kyselém prostředí [zde klik na podrobnější]
4/3 IrO2 / Ir+3 IrO2 + 4H+ + e---› Ir+3 + 2H2O +0,223
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
IrO2 --› Ir+3
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
IrO2 + e---› Ir+3
3. Kontrola a doplnění nábojů (u reaktantů -1, u produktů +3) za pomoci vodíkových kationtů (přesnější by bylo za pomoci oxoniových kationtů H3O +1)
IrO2 + 4H+ + e---› Ir+3
4. Kontrola a doplnění vodíků a kyslíků za pomoci vody
IrO2 + 4H+ + e---› Ir+3 + 2H2O

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]