08.05.2002 14:10:55
Niob - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice Nb][minerály Nb]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápisy poloreakcí
ox/red redox pár poloreakce E0[Nb]
5/2 Nb2O5 / Nb+2 Nb2O5 + 10H+ + 6e---› 2Nb+2 + 5H2O - 0,1
5/0 Nb2O5 / Nb Nb2O5 + 10H+ + 10e---› 2Nb + 5H2O - 0,65
2/0 Nb+2 / Nb Nb+2 + 2e---› Nb - 1,1
Metodika postupu při zápisu vybrané poloreakce [zde klik na podrobnější]
5/2 Nb2O5 / Nb+2 Nb2O5 + 10H+ + 6e---› 2Nb+2 + 5H2O - 0,1
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
Nb2O5 --› 2Nb+2
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
Nb2O5 + 6e---› 2Nb+2
3. Kontrola nábojů (u reaktantů -6 u produktů +4) a jejich vyrovnání za pomoci vodíkových kationtů (přesnější by bylo za pomoci oxoniových kationtů H3O +1)
Nb2O5 + 10H+ + 6e---› 2Nb+2
Kontrola a úprava vodíků a kyslíků za pomoci vody
Nb2O5 + 10H+ + 6e---› 2Nb+2 + 5H2O

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[rovnice Nb][minerály Nb]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]