08.05.2002 14:08:43
Molybden - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice Mo][minerály Mo]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápisy poloreakcí
V kyselém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
6/5 H2MoO4 / Mo2O4+2 2H2MoO4 + 4H+ + 2e---› Mo2O4+2 + 4H2O +0,50
6/4 H2MoO4 / MoO2 H2MoO4 + 2H+ + 2e---› MoO2 + 2H2O +0,646
6/3 H2MoO4 / Mo+3 H2MoO4 + 6H+ + 3e---› Mo+3 + 4H2O +0,428
6/0 H2MoO4 / Mo H2MoO4 + 6H+ + 6e---› Mo + 4H2O +0,114
5/4 Mo2O4+2 / Mo2O2+4 Mo2O4+2 + 4H+ + 2e---› Mo2O2+4 + 2H2O +0,17
5/3 Mo2O4+2 / Mo2(OH)2+4 Mo2O4+2 + 4H+ + 2e---› Mo2(OH)2+4 + 2H2O +0,085
5/3 Mo2O4+2 / MoCl5-2 Mo2O4+2 + 8H+ + 10Cl-1 + 4e---› 2MoCl5-2 + 4H2O +0,153
4/3 Mo2O2+4 / MoCl5-2 Mo2O2+4 + 4H+ + 10Cl-1 + 2e---› 2MoCl5-2 + 2H2O +0,135
4/3 Mo2O2+4 / Mo2(OH)2+4 Mo2O2+4 + 2H+ + 2e---› Mo2(OH)2+4 +0
4/3 MoO2 / Mo+3 MoO2 + 4H+ + e---› Mo+3 + 2H2O - 0,008
4/0 MoO2 / Mo MoO2 + 4H+ + 4e---› Mo + 2H2O - 0,152
3/0 Mo+3 / Mo Mo+3 + 3e---› Mo  
V zásaditém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
6/4 MoO4-2 / MoO2 MoO4-2 + 2e- + 2H2O --› MoO2 + 4OH-1 - 0,78
6/0 MoO4-2 / Mo MoO4-2 + 6e- + 4H2O --› Mo + 8OH-1 - 0,913
4/2 MoO2 / Mo MoO2 + 4e- + 2H2O --› Mo + 4OH-1 - 0,980
Metodika postupu při zápisu vybrané poloreakce v zásaditém prostředí [zde klik na podrobnější]
4/2 MoO2 / Mo MoO2 + 4e- + 2H2O --› Mo + 4OH-1 - 0,980
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
MoO2 --› Mo
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
MoO2 + 4e- --› Mo
3. Kontrola nábojů (u reaktantů -4 u produktů 0) a jejich vyrovnání za pomoci hydroxidových aniontů OH-1 [pozn:vzhledem k zásaditému prostředí by mělo(přesně vzato) být na straně reaktantů xOH-1 a na straně produktů (x+4)OH-1].
MoO2 + 4e- --› Mo + 4OH-1
Kontrola a úprava vodíků a kyslíků za pomoci vody
MoO2 + 4e- + 2H2O --› Mo + 4OH-1

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[rovnice Mo][minerály Mo]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]