08.05.2002 14:31:40
Vanad - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice V][minerály V][vzorce sloučenin V]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápisy poloreakcí
V kyselém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
5/4 VO2+1 / VO+2 VO2+1 + 2H+ + e---› VO+2 + H2O +1,0
5/3 VO2+1 / V+3 VO2+1 + 4H+ + 2e---› V+3 + 2H2O +0,668
5/2 VO2+1 / V+2 VO2+1 + 4H+ + 3e---› V+2 + 2H2O +0,361
5/0 VO2+1 / V VO2+1 + 4H+ + 5e---› V + 2H2O - 0,236
4/3 VO+2 / V+3 VO+2 + 2H+ + e---› V+3 + H2O +0,337
3/2 V+3 / V+2 V+3 + e---› V+2 - 0,255
2/0 V+2 / V V+2 + 2e---› V - 1,13
V zásaditém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
5/4 VO4-3 / HV2O5-1 2VO4-3 + 2e- + 4H2O --› HV2O5-1 + 7OH-1 +0,542
5/3 VO4-3 / V2O3 2VO4-3 + 4e- + 5H2O --› V2O3 + 10OH-1 +1,366
5/2 VO4-3 / VO VO4-3 + 3e- + 3H2O --› VO + 6OH-1 +0,749
5/0 VO4-3 / V VO4-3 + 5e- + 4H2O --› V + 8OH-1 +0,120
4/3 HV2O5-1 / V2O3 HV2O5-1 + 2e- + H2O --› V2O3 + 3OH-1 +0,542
3/2 V2O3 / VO V2O3 + 2e- + H2O --› 2VO + 2OH-1 - 0,486
2/0 VO / V VO + 2e- + H2O --› V + 2OH-1 - 0,82
Metodika postupu při zápisu vybrané poloreakce v zásaditém prostředí [zde klik na podrobnější]
5/4 VO4-3 / HV2O5-1 2VO4-3 + 2e- + 4H2O --› HV2O5-1 + 7OH-1 +0,542
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
2VO4-3 --› HV2O5-1
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
2VO4-3 + 2e- --› HV2O5-1
3. Kontrola nábojů (u reaktantů -8 u produktů -1) a jejich vyrovnání za pomoci hydroxidových aniontů OH-1 [pozn:vzhledem k zásaditému prostředí by mělo(přesně vzato) být na straně reaktantů xOH-1 a na straně produktů (x+7)OH-1].
2VO4-3 + 2e- --› HV2O5-1 + 7OH-1
Kontrola a úprava vodíků a kyslíků za pomoci vody
2VO4-3 + 2e- + 4H2O --› HV2O5-1 + 7OH-1

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[rovnice V][minerály V][vzorce sloučenin V]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]