08.05.2002 14:25:02
Antimon - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice Sb][minerály Sb]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápis poloreakcí
V kyselém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
5/3 Sb2O5 / SbO+1 Sb2O5 + 6H+ + 4e---› 2SbO+1 + 3H2O +0,605
3/0 SbO+1 / Sb SbO+1 + 2H+ + 3e---› Sb + H2O +0,204
V neutrálním prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
5/4 Sb2O5 / Sb2O4 Sb2O5 + H+ + 2e---› Sb2O4 + OH-1 +1,055
4/3 Sb2O4 / Sb4O6 2Sb2O4 + 2H+ + 4e---› Sb4O6 + 2OH-1 +0,342
5/3 Sb2O5 / Sb4O6 2Sb2O5 + 4H+ + 8e---› Sb4O6 + 4OH-1 +0,699
3/0 Sb4O6 / Sb Sb4O6 + 6H+ + 12e---› 4Sb + 6OH-1 +0,150
0/-3 Sb / SbH3 Sb + 2H+ + 3e- + H2O --› SbH3 + OH-1 - 0,510
V zásaditém prostředí
ox.č. redox pár poloreakce E0[V]
5/3 [Sb(OH)6]-1/[Sb(OH)4]-1 [Sb(OH)6]-1 + 2e---› [Sb(OH)4]-1 + 2OH-1 - 0,465
3/0 [Sb(OH)4]-1 / Sb [Sb(OH)4]-1 + 3e---› Sb + 4OH-1 - 0,639
0/-3 Sb / SbH3 Sb + 3H2O + 3e---› SbH3 + 3OH-1 - 1,338
Metodika postupu na zvoleném příkladu při zápisu poloreakce v kyselém prostředí [zde klik na podrobnější]
5/3 Sb2O5 / SbO+1 Sb2O5 + 6H+ + 4e---› 2SbO+1 + 3H2O +0,605
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
Sb2O5 --› 2SbO+1
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
Sb2O5 + 4e---› 2SbO+1
3. Kontrola a doplnění nábojů (u reaktantů - 4, u produktů 2) za pomoci vodíkových kationtů (přesnější by bylo za pomoci oxoniových kationtů H3O +1)
Sb2O5 + 6H+ + 4e---› 2SbO+1
4. Kontrola a doplnění vodíků a kyslíků za pomoci vody
Sb2O5 + 6H+ + 4e---› 2SbO+1 + 3H2O

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[rovnice Sb][minerály Sb]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]