27.04.2003 14:11:55
Fosfor - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice P][minerály P][vzorce P][P v organické chemii]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápis poloreakcí
V kyselém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
5/4 H3PO4 / H4P2O6 2H3PO4 + 2H+ + 2e---› H4P2O6 + 2H2O - 0,933
5/3 H3PO4 / H3PO3 H3PO4 + 2H+ + 2e---› H3PO3 + H2O - 0,276
4/3 H4P2O6 / H3PO3 H4P2O6 + 2H+ + 2e---› 2H3PO3 +0,380
3/1 H3PO3 / H3PO2 H3PO3 + 2H+ + 2e---› H3PO2 + H2O - 0,499
3/0 H3PO3 / P H3PO3 + 3H+ + 3e---› P + 3H2O - 0,502
1/0 H3PO2 / P H3PO2 + H+ + e---› P + 2H2O - 0,508
0/-2 P / P2H4 2P + 4H+ + 4e---› P2H4 - 0,100
0/-3 P / PH3 P + 3H+ + 3e---› PH3 - 0,063
-2/-3 P2H4 / PH3 P2H4 + 2H+ + 2e---› 2PH3 - 0,006
V zásaditém prostředí
ox.č. redox pár poloreakce E0[V]
5/3 PO4-3 / HPO3-2 PO4-3 + 2H2O + 2e---› HPO3-2 + 3OH-1 - 0,12
3/1 HPO3-2 / H2PO2-1 HPO3-2 + 2H2O + 2e---› H2PO2-1 + 3OH-1 - 1,57
3/0 HPO3-2 / P HPO3-2 + 2H2O + 3e---› P + 5OH-1 - 1,73
1/0 H2PO2-1 / P H2PO2-1 + e---› P + 2OH-1 - 2,05
0/-3 P / PH3 P + 3H2O + 3e---› PH3 + 3OH-1 - 0,89
Metodika postupu na zvoleném příkladu při zápisu poloreakce v kyselém prostředí [zde klik na podrobnější]
5/4 H3PO4 / H4P2O6 2H3PO4 + 2H+ + 2e---› H4P2O6 + 2H2O - 0,933
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
2H3PO4 --› H4P2O6
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
2H3PO4 + 2e---› H4P2O6
3. Kontrola a doplnění nábojů (u reaktantů - 2, u produktů 0) za pomoci vodíkových kationtů (přesnější by bylo za pomoci oxoniových kationtů H3O +1)
2H3PO4 + 2H+ + 2e---› H4P2O6
4. Kontrola a doplnění vodíků a kyslíků za pomoci vody
2H3PO4 + 2H+ + 2e---› H4P2O6 + 2H2O

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[rovnice P][minerály P][vzorce P][P v organické chemii]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]