Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 04.12.2003 19:22:45
Reakce fosforu - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce P][minerály P][strukturní vzorce P][P v organické chemii]
  Zadání rovnic
[fosfor][fosfan, fosfidy][oxidy][oxokyseliny][soli oxokyselin][fosforečnano-molybdenany][P + S či N či X]
Výroba fosforu a některé jeho reakce
01. Bílý fosfor vzniká redukčním tavením fosforečnanu vápenatého. Uhlík se oxiduje na oxid uhelnatý
02. I) Bílý fosfor vzniká redukčním tavením fluoroapatitu [monofluorid-tris(tetraoxofosforečnan)vápenatý] směsí koksu a křemene. Uhlík se oxiduje na oxid uhelnatý
II) Bílý fosfor vzniká redukčním tavením chloroapatitu [monochlorid-tris(tetraoxofosforečnan)vápenatý] směsí koksu a křemene. Uhlík se oxiduje na oxid uhelnatý
III) Bílý fosfor vzniká redukčním tavením hydroxoapatitu [monohydroxid-tris(tetraoxofosforečnan)vápenatý] směsí koksu a křemene. Uhlík oxiduje na oxid uhelnatý
03. Pozn.: obě uvedené reakce probíhají paralelně
I. a) Bílý fosfor podléhá alkalické hydrolýze a disproporcionuje na fosfan a hydrogenfosforitan (správněji hydrido-trioxofosforečnan)
b) Bílý fosfor podléhá alkalické hydrolýze (hydroxidem draselným) a disproporcionuje na fosfan a hydrogenfosforitan draselný (správněji hydrido-trioxofosforečnan draselný)
II. a) Bílý fosfor podléhá alkalické hydrolýze a oxiduje se na dihydrogenfosfornan (správněji dihydrido-dioxofosforečnan). Redukuje se vodík.
b) Bílý fosfor podléhá alkalické hydrolýze (hydroxidem draselným) a oxiduje se na dihydrogenfosfornan draselný (správněji dihydrido-dioxofosforečnan draselný). Redukuje se vodík.
Sloučeniny s fosforem v záporném oxidačním stavu
04. I. Fosfan vzniká hydrolýzou fosfidu sodného (obdobné u fosfidů dalších prvků sk. I.A)
II. Fosfan vzniká hydrolýzou fosfidu hořečnatého (obdobné u fosfidů dalších prvků sk. II.A)
III. Fosfan vzniká hydrolýzou fosfidu zinečnatého
IV. Fosfan vzniká hydrolýzou fosfidu hlinitého
pozn.: další fosfidy nehydrolyzují
05. Fosfid vápenatý může vzniknout termickou syntézou vápníku (obdobné u jiných kovů) a červeného fosforu
06. Fosfid titanu může vzniknout reakcí titanu (obdobné u jiných kovů) za vysokých teplot s fosfanem
07. Fosfid bismutitý může vzniknout reakcí sulfidu bismutitého (obdobné u sulfidů jiných kovů) s fosfanem
08. Fosfid bismutitý může vzniknout reakcí halogenidu bismutitého (obdobné u halogenidů jiných kovů) s fosfanem
09. Fosfid vápenatý může vzniknout redukcí fosforečnanu trivápenatého (obdobné u fosforečnanů jiných kovů) uhlíkem za vysokých teplot
10. Reakcí amoniaku s chloridem fosforitým vzniká nitrid fosforitý a chlorid amonný
Oxidy fosforu
11. Spalováním bílého fosforu za regulovaného přísunu kyslíku vzniká oxid fosforitý (je to dimer)
12. Spalováním červeného fosforu za regulovaného přísunu kyslíku vzniká oxid fosforitý (je to dimer)
13. a) Termickým rozkladem oxidu fosforitého vzniká oxid fosforičitý (značí se jako dimer, ve skutečnosti obsahuje strukturní motivy oxidu fosforitého a oxidu fosforečného).
b) Termickým rozkladem (při 440 0C) oxidu fosforitého vzniká polymer oxidu fosforičitého (ve skutečnosti obsahuje strukturní motivy oxidu fosforitého a oxidu fosforečného).
14. Spalováním bílého fosforu vzniká oxid fosforečný (je to dimer)
P4 + 5O2 --› P4O10
15. Spalováním červeného fosforu vzniká oxid fosforečný (je to dimer)
16. a) Reakcí kyseliny chloristé s oxidem fosforečným vzniká oxid chloristý a kyselina metafosforečná
b) Reakcí kyseliny chloristé s dimerem oxidu fosforečného vzniká oxid chloristý a kyselina orthofosforečná
17. a) Oxid dusičný se připravuje dehydratací kyseliny dusičné oxidem fosforečným
b) Oxid dusičný se připravuje dehydratací kyseliny dusičné dimerem oxidu fosforečného
18. a) Oxid selenový vzniká dehydratací kyseliny selenové oxidem fosforečným
b) Oxid selenový vzniká dehydratací kyseliny selenové oxidem fosforečným(ten zapsat vzorcem dle skutečné struktury, to jest jako dimer)
19. Při zahřívání oxidu a sulfidu fosforečného (oba jsou dimery) ve vhodném poměru vzniká hexaoxid-tetrasulfid fosforečný
20. Oxid fosforečný (dimer) hydrolyzuje
Oxokyseliny fosforu
21. Kyselina orthofosforečná se vyrábí oxidací bílého fosforu koncentrovanou kyselinou dusičnou
22. Kyselina orthofosforečná se vyrábí zahříváním orthofosforečnanu vápenatého s kyselinou sírovou
23. a) Extrakční kyselina orthofosforečná se získává rozkladem fluoroapatitu (obdobně u dalších apatitů) kyselinou sírovou
b) Extrakční kyselina orthofosforečná se získává rozkladem fluoroapatitu (obdobně u dalších apatitů) kyselinou chlorovodíkovou
c) Extrakční kyselina orthofosforečná se získává rozkladem fluoroapatitu (obdobně u dalších apatitů) kyselinou dusičnou
24. a) Čistá kyselina orthofosforečná taje při 420C a dalším zahříváním ztrácí vodu za vzniku kyseliny tetrahydrogendifosforečné
b) Čistá kyselina orthofosforečná taje při 420C a dalším a dalším zahříváním ztrácí vodu za vzniku kyseliny metafosforečné
25. Kyselina orthofosforečná reaguje se zinkem
26. Kyselina trihydrogenfosforitá (lépe hydridofosforečná) se připravuje odpařením roztoku vzniklého působením studené vody na oxid fosforitý (dimer)
27. Kyselina trihydrogenfosforitá (lépe hydridofosforečná) se připravuje odpařením roztoku vzniklého působením studené vody na chlorid fosforitý
29. Reakcí kyseliny trihydrogenfosforité (lépe hydridofosforečné) s chloridem fosforitým se připravuje kyselina tetrahydrogenfosforitá
30. a) Kyselina trihydrogenfosforná (lépe dihydridofosforečná) redukuje stříbrnou sůl na stříbro
b) Kyselina trihydrogenfosforná (lépe dihydridofosforečná) redukuje dusičnan stříbrný na stříbro
Soli kyslíkatých kyselin
31. Superfosfát vzniká působením kyseliny sírové na orthofosforečnan vápenatý
32. Trojitý superfosfát vzniká působením kyseliny orthofosforečné na orthofosforečnan vápenatý
33. Zahříváním dihydrogenfosforečnanu sodného vzniká polymerní metafosforečnan sodný (calgon ke změkčování vody)
34. Zahříváním směsi kyselého a středního fosforečnanu sodného vzniká trifosforečnan pentasodný
35. a) Hexaoxodifosforičitan lze připravit oxidací bílého fosforu chloritanem v neutrálním prostředí
b) Dihydrát difosforičitanu divápenatého spolu s kyselinou tetrahydrogendifisfiričitou lze připravit oxidací bílého fosforu chloritanem sodným v neutrálním prostředí
36. a) Hexaoxodifosforičitan lze připravit oxidací bílého fosforu chlornanem v neutrálním prostředí
b) Dihydrát difosforičitanu divápenatého lze připravit oxidací bílého fosforu chlornanem vápenatým v neutrálním prostředí
c) Dihydrát difosforičitanu divápenatého lze připravit oxidací bílého fosforu chlorovým vápnem
Fosforečnano-molybdenany
37.
I
a) Žlutý tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan vzniká reakcí tetraoxofosforečnanu s molybdenanem ve vhodném prostředí
b) Žlutý fosforečnano-dodekamolybdenan trisodný vzniká reakcí fosforečnanu trisodného s molybdenanem amonným v prostředí kyseliny sírové
37.
II
a) Žlutý tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan vzniká reakcí hydrogenfosforečnanu s molybdenanem ve vhodném prostředí
b) Žluté fosforečnano-dodekamolybdenany trisodný a triamonný vznikají reakcí hydrogenfosforečnanu sodného s molybdenanem amonným v prostředí kyseliny sírové
37.
I
II.
a) Žlutý tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan vzniká reakcí dihydrogenfosforečnanu s molybdenanem ve vhodném prostředí
b) Žluté fosforečnano-dodekamolybdenany trivápenatý a triamonný vznikají reakcí dihydrogenfosforečnanu vápenatého s molybdenanem amonným v prostředí kyseliny sírové
38.
I
a) Žlutý tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan vzniká reakcí tetraoxofosforečnanu s tetrakosaoxoheptamolybdenanem ve vhodném prostředí
b) Žlutý fosforečnan-dodekamolybdenan trisodný vzniká reakcí fosforečnanu trisodného s heptamolybdenanem hexaamonným v prostředí kyseliny sírové
38.
II
.
a) Žlutý tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan vzniká reakcí hydrogenfosforečnanu s tetrakosaoxoheptamolybdenanem ve vhodném prostředí
b) Žluté fosforečnano-dodekamolybdenany trisodný a triamonný vznikají reakcí hydrogenfosforečnanu sodného s heptamolybdenanem hexaamonným v prostředí kyseliny sírové
38.
III
a) Žlutý tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan vzniká reakcí dihydrogenfosforečnanu s tetrakosaoxoheptamolybdenanem ve vhodném prostředí
b) Žluté fosforečnano-dodekamolybdenany trivápenatý a triamonný vznikají reakcí dihydrogenfosforečnanu vápenatého s heptamolybdenanem hexaamonným v prostředí kyseliny sírové
39.
I
.
a) Žlutý tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan vzniká reakcí tetraoxofosforečnanu s dodekahektaoxohexatriakontamolybdenanem ve vhodném prostředí
b) Žlutý fosforečnan-dodekamolybdenan trisodný vzniká reakcí fosforečnanu trisodného s hexatriakontamolybdenanem oktaamonným v prostředí kyseliny sírové
39.
II
a) Žlutý tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan vzniká reakcí hydrogenfosforečnanu s dodekahektaoxohexatriakontamolybdenanem ve vhodném prostředí
b) Žluté fosforečnano-dodekamolybdenany trisodný a triamonný vznikají reakcí hydrogenfosforečnanu sodného s hexatriakontamolybdenanem oktaamonným v prostředí kyseliny sírové
39.
III
a) Žlutý tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan vzniká reakcí dihydrogenfosforečnanu s dodekahektaoxohexatriakontamolybdenanem ve vhodném prostředí
b) Žluté fosforečnano-dodekamolybdenany trivápenatý a triamonný vznikají reakcí dihydrogenfosforečnanu vápenatého s hexatriakontamolybdenanem oktaamonným v prostředí kyseliny sírové
Sloučeniny fosforu se sírou, s dusíkem a s halogeny
40. Reakcí sulfidu fosforečného (dimer) a chloridu fosforečného vzniká trichlorid-sulfid fosforečný
41. Reakcí chloridu fosforitého se sírou vzniká trichlorid-sulfid fosforečný
42. Reakcí chloridu fosforitého s amoniakem vzniká nitrid fosforitý s chloridem amonným
43. Bromid fosforitý (obdobně chlorid a jodid) vzniká sloučením fosforu a bromu
44. Bromid fosforečný (obdobně chlorid a jodid) vzniká sloučením bromidu fosforitého a bromu
45. Fluorid fosforitý se připravuje podvojnou výměnou reakcí mezi chloridem fosforitým a fluoridem zinečnatým
46. Fluorid fosforečný se připravuje podvojnou výměnou reakcí mezi chloridem fosforečným a fluoridem vápenatým
47. Hydrolýzou halogenidu fosforitého vznikají kyseliny trihydrogenfosforitá (lépe hydridofosforečná) a halogenvodíková
48. Hydrolýzou chloridu fosforylu vznikají kyseliny kyselina orthofosforečná a chlorovodíková
  [zadání][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][poloreakce P][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]