Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 05.12.2003 22:26:44
Reakce uhlíku - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce C][minerály C][strukturní vzorce C][organická chemie]
  Zadání rovnic
[uhlík][oxidy][karbidy][uhličitany][kyanokomplexy a kyanidy][thiokyanatany]
Uhlík
01. Uhlík jako redukční činidlo slouží např. k výrobě olova z oxidu olovnatého.
02. Uhlík jako redukční činidlo slouží např. k výrobě karbidu vápníku z oxidu vápenatého.
Oxid uhelnatý a uhličitý
03. a) Oxid uhelnatý vzniká dehydratací kyseliny mravenčí.
04. a) Oxid uhelnatý se oxiduje kyslíkem.
b) Z oxidu uhelnatého účinkem slunečního světla vzniká fosgen.
c) Oxid uhelnatý reaguje s horkým roztokem hydroxidu sodného.
05. a) Oxid uhelnatý reaguje s niklem za vzniku tetrakarbonylu niklu..
b) Oxid uhelnatý reaguje se železem za vzniku pentakarbonylu železa.
c) Oxid uhelnatý reaguje s chromem za vzniku hexakarbonylu chromu.
06. a) Oxid uhelnatý reaguje s oxidem osmičelým za vzniku pentakarbonylu osmia.
07. a) Oxid uhličitý je absorbován roztokem hydroxidu draselného.
b) Oxid uhličitý je absorbován roztokem hydroxidu barnatého.
08. a) Oxid uhličitý se uvolňuje při styku uhličitanů s kyselinami.
b) Oxid uhličitý se uvolňuje při styku uhličitanu sodného s kyselinou sírovou.
c) Oxid uhličitý se uvolňuje při styku uhličitanu vápenatého s kyselinou chlorovodíkovou.
09. Oxid uhličitý vzniká spalováním sirouhlíku.
Karbidy
10. Karbid hliníku hydrolyzuje za vzniku methanu.
Karbid vápníku hydrolyzuje za vzniku acetylenu.
Karbid hořčíku hydrolyzuje za vzniku propynu.
Uhličitany
11. Uhličitan vápenatý se tepelně rozkládá.
12. a) Zahříváním hydrogenuhličitanu vzniká uhličitan.
b) Zahříváním hydrogenuhličitanu sodného vzniká uhličitan sodný.
c) Zahříváním hydrogenuhličitanu vápenatého vzniká uhličitan vápenatý.
Kyanokomplexy a kyanidy
13.
Varianta 1:
a) Žlutá krevní sůl reaguje s chloridem železitým na Berlínskou (Pruskou) modř
b) Červená krevní sůl reaguje se síranem železnatým na Turnbullovu modř
14. Varianta 2:
a) Žlutá krevní sůl reaguje s chloridem železitým na Berlínskou (Pruskou) modř
b) Červená krevní sůl reaguje se síranem železnatým na Turnbullovu modř
15. a) Manganistan je redukován hexakyanoželeznatanem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
b) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
c) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
d) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
e) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanemm sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
f) Manganistan vápenatý je redukován hexakyanoželeznatanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
16. a) Manganistan je redukován hexakyanoželeznatanem v neutrálním prostředí na hydrát oxidu manganičitého.
b) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem draselným na hydrát oxidu manganičitého.
c) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem sodným na hydrát oxidu manganičitého.
17. Žlutá krevní sůl uvolňuje reakcí s kyselinou sírovou kyanovodík
18. Reakcí kyanidu sodného s kyselinou sírovou se uvolňuje kyanovodík.
19. Reakcí kyanidu stříbrného se sirovodíkem se uvolňuje kyanovodík.
20. a) Reakcí nikelnaté soli s kyanidem vzniká komplexní sloučenina.
b) Reakcí chloridu nikelnatého s kyanidem draselným vzniká komplexní sloučenina.
21. a) Reakcí železnaté soli s kyanidem vzniká komplexní sloučenina.
b) Reakcí síranu železnatého s kyanidem draselným vzniká komplexní sloučenina.
22. a) Kyanovodík se vyrábí katalytovanou oxidací směsi methanu a amoniaku.
b) Kyanovodík se vyrábí katalytovanou reakcí amoniaku s oxidem uhelnatým.
23. a) Kyanid sodný lze připravir reakcí kyanamidu (dusíkatého vápna) s uhlíkem a sodou.
Kyanid sodný lze připravir reakcí uhličitanu sodného s uhlíkem a dusíkem.
24. a) Kyanid draselný reaguje se síranem měďnatým za vzniku dikyanu.
b) Kyanid měďný reaguje s chloridem železitým za vzniku dikyanu.
Thiokynatany
  V reakcích 25 až 27 jsou zapisovány reakce, kdy za a) reakcí železité soli s kyanatanem vznikají krvavě zbarvené rhodanokomplexy, které se za b) odbarví (rhodanoligandy se z komplexu uvolní) fluoridem nebo hydrogenfluoridem a za g) opět zabarví (obnoví se komplex) hlinitou solí.
25.
I.
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na dirhodanoželezitou sůl
b) Fluorid reaguje s dirhodanoželezitou solí na hexafluoroželezitan a rhodanid
g)Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a dirhodanoželezitou sůl
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem sodným na chlorid dirhodanodoželezitý a chlorid sodný
b) Fluorid amonný reaguje s chloridem dirhodanodoželezitým za vzniku hexafluoroželezitanu amonného, chloridu amonného a rhodanidu amonného
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem amonným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného a síranů dirhodanoželezitého a amonného
25.
II
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na dirhodanoželezitou sůl
b) Hydrogenfluorid reaguje neutrálním prostředí s dirhodanoželezitou solí na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a dirhodanoželezitou sůl
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem sodným na chlorid dirhodanodoželezitý a chlorid sodný
b) Hydrogenfluorid amonný reaguje s chloridem dirhodanodoželezitým za vzniku hexafluoroželezitanu amonného, kyseliny chlorovodíkové a kyseliny rhodanovodíkové
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem amonným a kyselinou rhodanodovodíkovou za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, síranu dirhodanoželezitého a kyseliny sírové
26.
I.
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na tetrarhodanoželezitan
b) Fluorid reaguje s tetrarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a tetrarhodanoželezitan
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na tetrarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
b) Fluorid amonný reaguje s tetrarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu amonného a rhodanidů amonného a draselného
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem amonným a rhodanidy amonným a draselným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, tetrarhodanoželezitanu draselného a síranu amonného
26.
II
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na tetrarhodanoželezitan
b) Hydrogenfluorid reaguje neutrálním prostředí s tetrarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a tetrarhodanoželezitan
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na tetrarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
b) Hydrongenfluorid amonný reaguje s tetrarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu amonného, rhodanidu draselného a kyseliny rhodanovodíkové
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem amonným, kyselinou rhodanodovodíkovou a rhodanidem draselným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, tetrarhodanoželezitanu draselného a kyseliny sírové
27.
I.
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na hexarhodanoželezitan
b) Fluorid reaguje s hexarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a hexarhodanoželezitan
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na hexarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
b) Fluorid amonný reaguje s hexarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu draselného a rhodanidu amonného
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem draselným a rhodanidem amonným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, hexarhodanoželezitanu draselného a síranu amonného
27.
II.
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na hexarhodanoželezitan
b) Hydrogenfluorid reaguje neutrálním prostředí s hexarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a hexarhodanoželezitan
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na hexarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
b) Hydrogenfluorid amonný reaguje s hexarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu draselného, rhodanidu amonného a kyseliny rhodanovodíkové
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem draselným, kyselinou rhodanodovodíkovou a rhodanidem amonným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, hexarhodanoželezitanu draselného a kyseliny sírové
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]