Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 14.12.2003 18:07:59
Reakce bromu - zadání rovnic
[řešení][zadání i s řešením]
[poloreakce Br][Br v organické chemii]
 
  Zadání reakcí
01. Reakcí bromidu sodného a oxidu manganičitého v prostředí kyseliny sírové vzniká brom, bromid manganatý a síran sodný
02. Reakcí kyseliny bromovodíkové s manganistanem draselným vzniká brom a bromidy manganatý a draselný
03. a) Chlorečnan se s bromidem redukuje na chlorid. Bromid se v tavenině oxiduje až na bromičnan
b) Chlorečnan draselný se s bromidem sodným redukuje na chlorid draselný. Bromid sodný se v tavenině oxiduje až na bromičnan sodný
04. Kyselina bromičná synproporcionuje s kyselinou bromovodíkovou na brom
05. a) Bromičnan s kyselinou bromovodíkovou reaguje na bromid a brom
b) Bromičnan sodný s kyselinou bromovodíkovou reaguje na bromid sodný a brom
06. a) Bromičnan s bromidem synproporcionuje ve vhodném prostředí na brom
b) Bromičnan sodný s bromidem sodným synproporcionuje v prostředí kyseliny sírové na brom (vzniká též síran sodný)
07. a) Brom ve vhodném prostředí disproporcionuje na bromičnan a bromid
b) Brom v prostředí hydroxidu draselného disproporcionuje na bromičnan a bromid draselný
08. Brom se s kyselinou chlornou oxiduje na kyselinu bromičnou (vzniká též kyselina chlorovodíková)
09. Reakcí zinku s kyselinou bromovodíkovou vzniká bromid zinečnatý a vodík
10. Reakcí hliníku s kyselinou bromovodíkovou vzniká bromid hlinitý a vodík
11. Reakcí železa s kyselinou bromovodíkovou vzniká bromid hexaaquaželeznatý a vodík
12. Kyselina bromovodíková s kyselinou sírovou reaguje na brom a oxid siřičitý.
13. Reakcí oxidu hořečnatého s kyselinou bromovodíkovou vzniká bromid hořečnatý
14. Reakcí vápence s kyselinou bromovodíkovou vzniká bromid vápenatý a oxid uhličitý
15. Bromid fosforitý hydrolyzuje na kyselinu orthofosforitou a kyselinu bromovodíkovou
16. Železo se s bromem slučuje na bromid železitý
17. Jodid draselný s bromem reaguje na bromid draselný a jod
18. Roztok bromu pohlcuje oxid siřičitý za vzniku kyselin bromovodíkové a sírové
19. Bromid wolframičný je při vysokých teplotách redukován hliníkem na bromid wolframičitý za současného vzniku bromidu hlinitého.
20. Bromid tantaličitý při teplotě 5000C disproporcionuje na bromidy tantaličný a tantalitý
21. Kyselina bromičná se rozkládá za vzniku bromu a kyslíku
22. Reakcí bromu s ozonem za nízké teploty (00C) vzniká oxid bromičitý a kyslík
23. Oxid bromičitý se při teplotě 00C bouřlivě rozkládá na prvky
24. a) Oxid bromičitý ve vhodném prostředí disproporcionuje na bromičnan a bromid
b) Oxid bromičitý v prostředí hydroxidu draselného disproporcionuje na bromičnan a bromid draselný
25. a) Bromičnan se ve vhodném prostředí redukuje jodidem na bromid za současného vzniku jodu
b) Bromičnan draselný se v prostředí kyseliny sírové redukuje jodidem sodným na bromid draselný za současného vzniku jodu (vzniká též síran sodný)
26. a) Bromičnan se redukuje trioxoarsenitanem na bromid za současného vzniku tetraoxoarseničnanu
b) Bromičnan draselný se redukuje arsenitanem tridraselným na bromid draselný za současného vzniku arseničnanu tridraselného
27. a) Bromičnan se oxiduje fluorem ve vhodném prostředí na bromistan za současného vzniku fluoridu
b) Bromičnan draselný se oxiduje fluorem v prostředí hydroxidu draselného na bromistan draselný za současného vzniku fluoridu draselného
28. a) Bromičnan se oxiduje fluoridem xenatým na bromistan za současného vzniku xenonu a kyseliny fluorovodíkové
b) Bromičnan rubidný se oxiduje fluoridem xenatým na bromistan rubidný za současného vzniku xenonu a kyseliny fluorovodíkové (reakce první přípravy bromistanu vůbec)
29. Molybden s fluoridem bromitým reaguje na fluorid molybdenový a brom
30. Fosfor s bromem ve vodě reaguje na kyseliny orthofosforitou a bromovodíkovou
31. Kyselina orthofosforitá s bromem reaguje na kyseliny orthofosforečnou a bromovodíkovou
32. a) Fluorid bromitý reaguje s fluoridem na tetrafluorobromitan
b) Fluorid bromitý reaguje s fluoridem sodným na tetrafluorobromitan sodný
33. Brom se s chlorem slučuje na chlorid bromný
34. Brom se s fluorem slučuje na fluorid bromný
35. Brom se s fluorem slučuje na fluorid bromičný
36. Fluorid bromitý s bromem reaguje na fluorid bromný
37. a) Při reakci oxidu měďnatého s fluoridem bromitým vzniká fluorid měďnatý při současném uvolňování se bromu a kyslíku
b) Při reakci oxidu thalitého s fluoridem bromitým vzniká fluorid thalitý při současném uvolňování se bromu a kyslíku
c) Při reakci oxidu arsenitého s fluoridem bromitým vzniká fluorid arsenitý při současném uvolňování se bromu a kyslíku
d) Při reakci oxidu antimonitého s fluoridem bromitým vzniká fluorid antimonitý při současném uvolňování se bromu a kyslíku
e) Při reakci oxidu boritého s fluoridem bromitým vzniká fluorid boritý při současném uvolňování se bromu a kyslíku
f) Při reakci oxidu křemičitého s fluoridem bromitým vzniká fluorid křemičitý při současném uvolňování se bromu a kyslíku
g) Při reakci oxidu germaničitého s fluoridem bromitým vzniká fluorid germaničitý při současném uvolňování se bromu a kyslíku
h) Při reakci oxidu titaničitého s fluoridem bromitým vzniká fluorid titaničitý při současném uvolňování se bromu a kyslíku
ch) Při reakci oxidu jodičného s fluoridem bromitým vzniká fluorid jodičný při současném uvolňování se bromu a kyslíku
i) Při reakci oxidu uranového s fluoridem bromitým vzniká fluorid uranový při současném uvolňování se bromu a kyslíku
j) Při reakci oxidu selenového s fluoridem bromitým vzniká fluorid selenový při současném uvolňování se bromu a kyslíku
38. a) Při reakci rhenistanu kovu (M = K, Rb, Cs, Ag, Ca, Sr, Ba) s fluoridem bromitým vzniká tetrafluoro-dioxorhenistan kovu při současném uvolňování se bromu a kyslíku
b) Při reakci chlorečnanu draselného s fluoridem bromitým vzniká tetrafluorobromitan draselný při současném uvolňování se bromu, kyslíku a fluoridu chlorylu (fluorid-dioxid chlorečný)
c) Při reakci oxidu chloričitého s fluoridem bromitým vzniká brom a fluorid chlorylu (fluorid-dioxid chlorečný)
d) Při reakci oxidu dusičného s fluoridem bromitým vzniká dusičnan bromitý a fluorid-dioxid dusičný
e) Při reakci fluoridu jodylu (fluorid-dioxid jodičný)s fluoridem bromitým vzniká fluorid jodičný při současném uvolňování se bromu a kyslíku
  Porovnání reakcí halogenů s thiosíranem
39. Jod a) Thiosíran se oxiduje jodem na tetrathionan (vzniká též jodid)
b) Thiosíran sodný se oxiduje jodem na tetrathionan sodný (vzniká též jodid sodný)
c) Thiosíran se oxiduje jodem ve vhodném prostředí na síran (vzniká též jodid)
d) Thiosíran sodný se oxiduje jodem v prostředí hydroxidu draselného na síran sodný (vzniká též síran a jodid draselný)
Brom a) Thiosíran se oxiduje bromem v neutrálním prostředí na síran (vzniká též bromid)
b) Thiosíran sodný se oxiduje bromem v neutrálním prostředí na síran sodný
c) Thiosíran se oxiduje bromem ve vhodném prostředí na síran (vzniká též bromid)
d) Thiosíran sodný se oxiduje bromem v prostředí hydroxidu draselného na síran sodný (vzniká též síran a bromid draselný)
Chlor a) Thiosíran se oxiduje chlorem v neutrálním prostředí na síran (vzniká též chlorid)
b) Thiosíran sodný se oxiduje chlorem v neutrálním prostředí na síran sodný
c) Thiosíran se oxiduje chlorem ve vhodném prostředí na síran (vzniká též chlorid)
d) Thiosíran sodný se oxiduje chlorem v prostředí hydroxidu draselného na síran sodný (vzniká též síran a chlorid draselný)
  [řešení][zadání i s řešením]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][řešení rovnic Br][poloreakce Br][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]