Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 02.01.2002 20:53:10
Reakce helia - zadání rovnic
[řešení][zadání i s řešením]
  Zadání rovnic
  Termojaderné reakce (za obrovských teplot - ve hvězdách)
1. Jádra vodíku (proton) a deuteria se slučují na jádro helia (izotop 3).
2. Jádra helia (izotopy 3) reagují na jádro helia (izotop 4) a jádra vodíku (protony).
  [řešení][zadání i s řešením]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]