Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 24.11.2005 23:28:29
Reakce molybdenu - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce Mo][minerály Mo]
  Zadání rovnic
[molybden][oxidy][soli oxokyselin][fosforečnano-molybdenany][Mo + S]
Výroba molybdenu a některé jeho reakce
01. Molybden se vyrábí redukcí oxidu molybdenového vodíkem
02. Molybden se vyrábí redukcí oxidu molybdeničitého vodíkem
03. Molybden se vyrábí redukcí molybdenanu amonného vodíkem
04. Molybden se oxiduje směsí chilského ledku a sody na molybdenan sodný
Oxidy molybdenu
05. Oxid molybdenový se získává pražením sulfidu molybdeničitého
06. Oxid molybdeničitý silným zahříváním disproporcionuje na molybden a oxid molybdenový
Soli kyslíkatých kyselin
07. a) Molybdenan se ve vhodném prostředí mění na tetrakosaoxoheptamolybdenan
b) Molybdenan sodný se v prostředí kyseliny sírové mění na heptamolybdenan hexasodný
08. a) Molybdenan se ve vhodném prostředí mění na hexakosaoxooktamolybdenan
b) Molybdenan sodný se v prostředí kyseliny sírové mění na oktamolybdenan tetrasodný
09. a) Molybdenan se ve vhodném prostředí mění na dodekahektaoxohexatriakontamolybdenan
b) Molybdenan sodný se v prostředí kyseliny sírové mění na hexatriakontamolybdenan oktasodný
10. a) Tetrakosaoxoheptamolybdenan se ve vhodném prostředí mění na hexakosaoxooktamolybdenan
b) Heptamolybdenan hexasodný se v prostředí kyseliny sírové mění na oktamolybdenan tetrasodný
11. a) Tetrakosaoxoheptamolybdenan se ve vhodném prostředí mění na dodekahektaoxohexatriakontamolybdenan
b) Heptamolybdenan hexasodný se v prostředí kyseliny sírové mění na hexatriakontamolybdenan oktasodný
12. a) Hexakosaoxooktamolybdenan se ve vhodném prostředí mění na dodekahektaoxohexatriakontamolybdenan
b) Heptamolybdenan hexasodný se v prostředí kyseliny sírové mění na hexatriakontamolybdenan oktasodný
Fosforečnano-molybdenany
13.
I
a) Žlutý tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan vzniká reakcí tetraoxofosforečnanu s molybdenanem ve vhodném prostředí
b) Žlutý fosforečnano-dodekamolybdenan trisodný vzniká reakcí fosforečnanu trisodného s molybdenanem amonným v prostředí kyseliny sírové
13.
II
a) Žlutý tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan vzniká reakcí hydrogenfosforečnanu s molybdenanem ve vhodném prostředí
b) Žluté fosforečnano-dodekamolybdenany trisodný a triamonný vznikají reakcí hydrogenfosforečnanu sodného s molybdenanem amonným v prostředí kyseliny sírové
13.
I
II.
a) Žlutý tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan vzniká reakcí dihydrogenfosforečnanu s molybdenanem ve vhodném prostředí
b) Žluté fosforečnano-dodekamolybdenany trivápenatý a triamonný vznikají reakcí dihydrogenfosforečnanu vápenatého s molybdenanem amonným v prostředí kyseliny sírové
14.
I
a) Žlutý tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan vzniká reakcí tetraoxofosforečnanu s tetrakosaoxoheptamolybdenanem ve vhodném prostředí
b) Žlutý fosforečnan-dodekamolybdenan trisodný vzniká reakcí fosforečnanu trisodného s heptamolybdenanem hexaamonným v prostředí kyseliny sírové
14.
II
.
a) Žlutý tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan vzniká reakcí hydrogenfosforečnanu s tetrakosaoxoheptamolybdenanem ve vhodném prostředí
b) Žluté fosforečnano-dodekamolybdenany trisodný a triamonný vznikají reakcí hydrogenfosforečnanu sodného s heptamolybdenanem hexaamonným v prostředí kyseliny sírové
14.
III
a) Žlutý tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan vzniká reakcí dihydrogenfosforečnanu s tetrakosaoxoheptamolybdenanem ve vhodném prostředí
b) Žluté fosforečnano-dodekamolybdenany trivápenatý a triamonný vznikají reakcí dihydrogenfosforečnanu vápenatého s heptamolybdenanem hexaamonným v prostředí kyseliny sírové
15.
I
.
a) Žlutý tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan vzniká reakcí tetraoxofosforečnanu s dodekahektaoxohexatriakontamolybdenanem ve vhodném prostředí
b) Žlutý fosforečnan-dodekamolybdenan trisodný vzniká reakcí fosforečnanu trisodného s hexatriakontamolybdenanem oktaamonným v prostředí kyseliny sírové
15.
II
a) Žlutý tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan vzniká reakcí hydrogenfosforečnanu s dodekahektaoxohexatriakontamolybdenanem ve vhodném prostředí
b) Žluté fosforečnano-dodekamolybdenany trisodný a triamonný vznikají reakcí hydrogenfosforečnanu sodného s hexatriakontamolybdenanem oktaamonným v prostředí kyseliny sírové
15.
III
a) Žlutý tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan vzniká reakcí dihydrogenfosforečnanu s dodekahektaoxohexatriakontamolybdenanem ve vhodném prostředí
b) Žluté fosforečnano-dodekamolybdenany trivápenatý a triamonný vznikají reakcí dihydrogenfosforečnanu vápenatého s hexatriakontamolybdenanem oktaamonným v prostředí kyseliny sírové
Sloučeniny molybdenu se sírou
16. Tetrathiomolybdenan vzniká reakcí molybdenanu se sulfidem v neutrálním prostředí
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][poloreakce Mo][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]