Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 04.12.2003 23:51:35
Reakce telluru - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce Te][minerály Te][strukturní vzorce Te]
  Zadání rovnic
  Výroba telluru
01. Oxidací tellanu bromem vzniká tellur (též bromovodík)
02. Oxidací tellanu peroxidem vodíku vzniká tellur
03. Reakcí tellanu s koncentrovanou kyselinou sírovou vzniká tellur a oxid siřičitý
04. Kyselina tellurovodíková je vzdušným kyslíkem oxidována na tellur
05. Tellan je chlorem oxidován na tellur
06. Oxidací tellanu s kyselinou dusičnou vzniká tellur a oxid dusnatý
  Telluridy a tellur
7. Tellurid hlinitý vzniká syntézou hliníku s tellurem
8. Tellurid kademnatý vzniká syntézou kadmia s tellurem
9. Reakcí tellanu se stříbrem vzniká tellurid stříbrný a vodík
10. Reakcí tellanu s olovem vzniká tellurid olovnatý a vodík
11. Tavením telluridu vápenatého s dusičnanem draselným vzniká telluričitan draselný a oxidy dusnatý a vápenatý
12. Reakcí telluridu nikelnatého s tellurem vzniká ditellurid nikelnatý
13. Hydrolýzou telluridu hlinitého vzniká tellan a hydroxid hlinitý
14. Reakcí telluridu železnatého se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou vzniká tellan a chlorid železnatý
15. 1) Pražením telluridu měďného vzniká oxid telluričitý (vzniká též oxid měďnatý)
2) Pražením telluridu měďného za přítomnosti sody vzniká telluričitan sodný (vznikají též oxidy měďnatý a uhličitý)
16. 1) Pražením telluridu stříbrného vzniká oxid telluričitý (vzniká též stříbro)
2) Pražením telluridu stříbrného za přítomnosti sody vzniká telluričitan sodný (vzniká též stříbro a oxid uhličitý)
  oxidy telluru
17. Spalováním telluru vzniká oxid telluričitý
18. a) Oxid telluričitý reaguje s hydroxidem na telluričitan
b) Oxid telluričitý reaguje s hydroxidem sodným na telluričitan sodný
19. Oxid tellurový vzniká dehydratací kyseliny hexahydrogentellurové
20. Oxid telluričitý vzniká dehydratací kyseliny telluričité
  telluričitany a tellurany
21. Oxidačním tavením telluričitanu draselného s dusičnanem sodným vzniká telluran draselný
22. Oxidačním tavením telluričitanu draselného s dusičnanem amonným vzniká telluran draselný
  hexahydrogentellurová
23. Kyselina hexahydrogentellurová vzniká oxidací práškového telluru roztokem kyseliny chlorečné (vzniká též chlor)
24. Kyselina hexahydrogentellurová vzniká oxidací telluru 30% roztokem peroxidu vodíku za varu
25. Kyselina hexahydrogentellurová vzniká oxidací telluru oxidem chromovým v roztoku kyseliny dusičné (vzniká též dusičnan chromitý)
26. Kyselina hexahydrogentellurová vzniká oxidací oxidu telluričitého 30% roztokem peroxidu vodíku za varu
27. Kyselina hexahydrogentellurová vzniká oxidací oxidu telluričitého manganistanem draselným v roztoku kyseliny dusičné
28. Kyselina hexahydrogentellurová vzniká oxidací oxidu telluričitého oxidem chromovým v roztoku kyseliny dusičné
29. Kyselina hexahydrogentellurová vzniká vytěsněním telluranu barnatého kyselinou sírovou
30. Kyselina hexahydrogentellurová vzniká vytěsněním telluranu stříbrného kyselinou chlorovodíkovou
31. Kyselina hexahydrogentellurová je redukována oxidem siřičitým na tellur
32. Kyselina hexahydrogentellurová je redukována horkou kyselinou chlorovodíkovou na kyselinu telluričitou
33. I. Při částečné dehydrataci kyseliny orthotellurové vzniká kyselina dekametatellurová
II. Při částečné dehydrataci kyseliny orthotellurové vzniká kyselina polymetatellurová
  fluorid tellurový
34. I. Fluorid tellurový se připravuje přímou fluorací telluru
II. Fluorid tellurový se připravuje reakcí oxidu telluričitého s fluoridem bromitým
III. Fluorid tellurový se připravuje reakcí oxidu tellurového s fluoridem bromitým
  [zadání][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][poloreakce Te][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]