Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 14.12.2003 19:57:34
Reakce selenu - zadání rovnic
[zadání rovnic i s řešením][řešení]
[poloreakce Se][minerály Se][vzorce Se]
  Zadání rovnic
  Výroba selenu
01. Reakcí kyselin seleničité s jodovodíkovou vzniká selen a jod
02. Reakcí kyseliny seleničité s oxidem siřičitým vzniká selen a kyselina sírová
03. Disproporcionací dichlordiselanu vzniká selen a chlorid seleničitý
04. Reakcí oxidu seleničitého s amoniakem vznikají dusík a selen
05. Redukcí kyseliny seleničité oxidem siřičitým vzniká selen (též kyselina sírová)
06. Reakcí selanu s koncentrovanou kyselinou sírovou vzniká selen a oxid siřičitý
07. Kyselina selenovodíková je vzdušným kyslíkem oxidována na selen
08. Selan je bromem oxidován na selen (vzniká též bromovodík)
09. Reakcí selanu s kyselinou dusičnou vzniká selen a oxid dusnatý
  Selenidy a selan
10. Selenid hlinitý vzniká syntézou hliníku se selenem
11. Selenid kademnatý vzniká syntézou kadmia se selenem
12. Reakcí selanu se stříbrem vzniká selenid stříbrný a vodík
13. Reakcí selenovodíku s olovem vzniká selenid olovnatý a vodík
14. Tavením selenidu vápenatého s dusičnanem draselným vzniká seleničitan draselný a oxidy dusnatý a vápenatý
15. Reakcí selenidu nikelnatého se selenem vzniká diselenid nikelnatý
16. Hydrolýzou selenidu hlinitého vzniká selan a hydroxid hlinitý
17. Reakcí selenidu železnatého se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou vzniká selan a chlorid železnatý
18. Katalyzovanou reakcí plynného selenu s vodíkem za teplot nad 2300C vzniká selan
19. 1) Pražením selenidu měďného vzniká oxid seleničitý (vzniká též oxid měďnatý)
2) Pražením selenidu měďného za přítomnosti sody vzniká seleničitan sodný (vznikají též oxidy měďnatý a uhličitý)
20. 1) Pražením selenidu stříbrného vzniká oxid seleničitý (vzniká též stříbro)
2) Pražením selenidu stříbrného za přítomnosti sody vzniká seleničitan sodný (vzniká též stříbro a oxid uhličitý)
  oxidy selenu
21. Spalováním selenu vzniká oxid seleničitý
22. Oxid seleničitý s vodou poskytuje kyselinu seleničitou
23. a) Oxid selenový vzniká dehydratací kyseliny selenové oxidem fosforečným
b) Oxid selenový vzniká dehydratací kyseliny selenové oxidem fosforečným(ten zapsat vzorcem dle skutečné strktury, to jest jako dimer)
24. Oxid selenový s vodou poskytuje kyselinu selenovou
  seleničitany
25. Seleničitan sodný vzniká pražením selenidu stříbrného za přítomnosti sody (vzniká též stříbro a oxid uhličitý)
26. Seleničitan sodný vzniká pražením selenidu měďného za přítomnosti sody (vzniká též oxid měďnatý a oxid uhličitý)
  kyseliny seleničitá a selenová
27. Kyselina seleničitá vzniká oxidací selenu kyselinou dusičnou (vzniká též oxid dusnatý)
28. Kyselina seleničitá oxiduje kyselinu siřičitou na sírovou a sama se redukuje na selen
29. Kyselina seleničitá oxiduje jodovodík na jod a sama se redukuje na selen
30. I. Kyselina selenová vzniká oxidací kyseliny seleničité kyselinou chlorečnou (ta se redukuje na chlor)
II. Kyselina selenová vzniká oxidací kyseliny seleničité peroxidem vodíku
III. Kyselina selenová vzniká oxidací kyseliny seleničité manganistanem draselným (vznikají též seleničitany manganatý a draselný)
IV. Kyselina selenová vzniká oxidací suspenze seleničitanu stříbrného bromovou vodou (vzniká též bromid stříbrný)
V. Kyselina selenová vzniká oxidací selenu chlorem (vzniká též kyselina chlorovodíková)
31 I. Kyselina selenová rozpouští zlato (!) . Vzniká selenan zlatitý (též kyselina seleničitá)
II. Kyselina selenová rozpouští stříbro. Vzniká selenan stříbrný (též oxid seleničitý)
III. Kyselina selenová rozpouští palladium. Vzniká selenan palladnatý (též kyselina seleničitá)
32 I. a) Kyselina selenová oxiduje chlorid na chlor ve vhodném prostředí a sám se redukuje na oxid seleničitý
b) Kyselina selenová oxiduje chlorid na chlor v neutrálním prostředí a sám se redukuje na oxid seleničitý
II. a) Kyselina selenová oxiduje bromid na brom ve vhodném prostředí a sám se redukuje na oxid seleničitý
b) Kyselina selenová oxiduje bromid na brom v neutrálním prostředí a sám se redukuje na oxid seleničitý
III. a) Kyselina selenová oxiduje jodid na jod ve vhodném prostředí a sám se redukuje na oxid seleničitý
b) Kyselina selenová oxiduje jodid na jod v neutrálním prostředí a sám se redukuje na oxid seleničitý
  fluorid selenový
33. I. Fluorid selenový se připravuje přímou fluorací selenu
II. Fluorid selenový se připravuje reakcí oxidu seleničitého s fluoridem bromitým
III. Fluorid selenový se připravuje reakcí oxidu selenového s fluoridem bromitým
  [zadání rovnic i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][poloreakce Se][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]