Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 17.04.2003 23:11:06
Reakce boru - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce B][minerály B][B v organické chemii]
  Zadání rovnic
[výroba boru][reakce boru][oxid][kys.boritá][boritany][halogenidy]
Výroba boru
01. a) Bor se připraví redukcí oxidu boritého hořčíkem.
b) Bor se připraví redukcí oxidu boritého sodíkem.
c) Bor se připraví redukcí oxidu boritého hliníkem.
02. a) Bor se připraví redukcí halogenidu boritého zinkem.
b) Bor se připraví redukcí halogenidu boritého vodíkem.
03. Bor se připraví termickým rozkladem halogenidu boritého.
Reakce boru
04. a) Bor se oxiduje horkou kyselinou dusičnou.
b) Bor se oxiduje horkou kyselinou sírovou.
Oxid boritý
05. Oxid boritý se připravuje termickou dehydratací kyseliny borité.
Kyselina boritá
06. Kyselina trihydrogenboritá vzniká rozkladem kernitu (tetrahydrátu tetraboritanu sodného) kyselinou sírovou za zvýšené teploty.
07. Kyselina trihydrogenboritá vzniká rozkladem colemanitu (pentahydrátu hexaboritanu divápenatého) kyselinou sírovou za zvýšené teploty.
Boritany
08. Colemanit (pentahydrát hexaboritanu divápenatého) se rozkládá uhličitanem a hydrogenuhličitanem sodným na borax (dekahydrát tetraboritanu sodného)
09. Borax (dekahydrát tetraboritanu sodného) reaguje s alkalickým vodním roztokem peroxidu vodíku na peroxotrihydrát boritanu sodného.
10. Borax (dekahydrát tetraboritanu sodného) reaguje s fluorovodíkem a kyselinou sírovou na fluorid boritý a hydrogensíran sodný.
Halogenidu boru
11. Fluorid boritý vzniká reakcí oxidu boritého s fluorovodíkem.
12. Chlorid boritý se získává redukční chlorací oxidu boritého.
13. Tetrafluoroboritan sodný reaguje s oxidem boritým a kyselinou sírovou na fluorid boritý a hydrogensíran sodný.
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]