13.06.2004 20:35:31

Trojvazný Bor v organických sloučeninách

Kyselina (ortho)boritá
a její estery
(bor vázán k uhlíku přes kyslík)
borát
diethyl-methylester kyseliny borité
diethoxymethoxyboran
diethyl-methyl-borát (je povolen, ale méně vhodný)
Kyselina boronová
a její estery
(bor vázán k uhlíku přímo)
ethyl-methylester kyseliny boronové
ethoxymethoxyboran
příp.:ethyl-methyl-boronát
Kyselina borinová
a její estery
(bor vázán k uhlíku 2 x přímo)
ethylester kyseliny borinové
ethoxyboran
příp.: ethyl-borinát

nahoru, sloučeniny boru a dalších prvků, heterocykly, organická chemie, go home