07.04.2013 19:55:20
Organická chemie
[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][stereochemie][pravidla]
[jmenovité reakce][přesmyky][izomerie]
[alkany][alkeny][alkyny][arény][ethery][alkoholy a fenoly]
[aldehydy a ketony][kyseliny][halogenderiváty][polymery][sloučeniny N,S,P,As,B]

Tak je to tu ! Podařilo se nám sehnat aktuální foto MC & snowboard. Dlouho utajovaná skutečnost vyšla najevo ! MC je sněhulák, viz.... Mimochodem už od mateřské školky se tak obléká... Nikdo jiný nedokáže totiž takhle skvěle carvovat. Bravo, bravo !!!


Top literatura: Organická chemie - Červinka, Dědek, Ferles
Oldřich ČERVINKA - (20. 5. 1925 Lázně Toušeň - 24. 5. 2002 Lázně Toušeň)


[nahoru][go home]
Go home